Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Environment > Environmental policy

Environmental policy

Policy related to managing human activities with a view to prevent, reduce, or mitigate harmful effects on nature and natural resources.

Contributors in Environmental policy

Environmental policy

nhiên liệu sinh học

Environment; Environmental policy

Tổng trọng lượng (khối lượng) của tất cả các cuộc sống quan trọng trong một đơn vị nhất định của môi trường tại một thời điểm nhất định.

Quần xã sinh vật

Environment; Environmental policy

Các phức tạp của các cộng đồng được duy trì bởi khí hậu của khu vực và đặc trưng bởi một loại đặc biệt của thảm thực vật. Một cộng đồng kháng sinh chính bao gồm tất cả các loài thực vật và động vật ...

sinh quyển

Environment; Environmental policy

Các phần của trái đất và bầu không khí của nó khả năng hỗ trợ cuộc sống. Nằm trên mỏng của hành tinh mà chứa và duy trì cuộc sống.

dự trữ sinh quyển

Environment; Environmental policy

Bảo vệ đất, nước, và/hoặc costal môi trường mà, cùng với nhau, tạo thành một mạng lưới toàn thế giới thông tin khoa học và bao gồm các ví dụ đáng kể về tự nhiên biomes và/hoặc độc đáo, đại diện các ...

biota

Environment; Environmental policy

Tất cả các sinh vật sống, cả hai đều thực vật và động vật, mà tồn tại trong một khu vực nhất định hoặc thời gian.

xói mòn

Environment; Environmental policy

Các mặc đi o f đất bề mặt/đất nước hoặc Gió. Xói mòn xuất hiện tự nhiên từ tiết hoặc dòng chảy, nhưng thường được tăng cường bởi đất xoá hoặc phá ...

sự tiến hóa

Environment; Environmental policy

Lý thuyết sinh học hoặc quá trình theo đó loài thực vật và động vật đổi với thời gian để cho con cháu của họ khác nhau từ tổ tiên của họ, tức là, phát triển từ các hình thức trước đó bởi cha truyền ...

Featured blossaries

DOTA 2

Chuyên mục: Entertainment   4 20 Terms

Scientology

Chuyên mục: Religion   2 6 Terms