join-the-team.jpg
Join the TermWiki Movement! Sharing your terms and defining your world is the new way to create change.
market_yourself.jpg
What I like about TermWiki as a translator is that for every term I create, I’m always shown as the contributor. It’s a great way to market myself.
redefine_social_network.jpg
Millions of terms, hundreds of categories, and thousands of contributors—TermWiki redefines social knowledge sharing.
show_it.jpg
Don't just say you know it. Show it!
no-selfies.jpg
Don’t just share your selfies… share something more meaningful. Showcase your knowledge.
unique-idea.jpg
Have a unique idea? Coin a term today!
challenge_yourself.jpg
Selfies, gossip and tweets are easy! Challenge yourself with something stimulating. Define your knowledge!
classroom_blossary.jpg
There’s a whole new dimension to classroom interaction! Test-drive a blossary for your classroom today.
total_recall.jpg
My email program’s recall function is a joke! They need Total Recall now!
looking_for_translators.jpg
Looking for translators? Check out their work right here on TermWiki!

Add a new term

Share a term with millions of visitors from around the world

Dịch thuật ngữ

Break down language barriers one term as a time

Blossary

Define everything for the knowledge economy

TermWiki Pro

Manage your business terminology for global success

Literature TermsAdd a term

1Q84

Literature; Bestsellers

Một cuốn tiểu thuyết của Haruki Murakami, tác giả Nhật bản ...

Thế giới 3.0

Literature; Nonfiction

Một cuốn sách viết bởi Ghemawat dat của IESE Business ...

Các công việc không thường xuyên

Literature; General literature

Các công việc không thường xuyên là tiêu đề của tiểu thuyết ...

Trích dẫn từ chủ tịch Mao (Little Red Book)

Literature; Bestsellers

Bộ sưu tập này trích dẫn từ Trung Quốc chủ tịch Mao Zedong ...

Geography TermsAdd a term

Hua Hin

Geography; Countries & Territories

Hua Hin là một thị xã nghỉ mát bãi biển nổi tiếng ở Thái ...

Dhaka

Geography; Cities & towns

Dhaka (Bengali: ঢাক) là thủ đô của Bangladesh và các thành ...

Thane

Geography; Cities & towns

Thane là một thành phố ở Maharashtra, Ấn Độ, trụ sở hành ...

Muscatine

Geography; Cities & towns

Muscatine là một thành phố trong quận Muscatine, Iowa, Hoa ...

Religion TermsAdd a term

Iftar

Religion; Islam

Trong tháng lễ Ramadan, người Hồi giáo nhanh từ bình minh ...

Nhà thờ chính thống

Religion; Christianity

Còn được gọi là chính thống giáo phía đông hoặc (sai) là ...

Nhà thờ Westminster Abbey

Religion; Christianity

Quan trọng xây dựng Gothic, nơi thờ phượng và nhà thờ ...

báng bổ tại pakistan

Religion; Islam

Tại Islamabad, Pakistan (ngày 17 tháng 1 năm 2012) một cô ...

Featured blossariesBắt đầu một bảng chú giải

Multiple Sclerosis

Chuyên mục: Health   1 20 Terms

Western Otaku Terminology

Chuyên mục: Technology   2 20 Terms

Charlie Hebdo Tragedy

Chuyên mục: Other   3 3 Terms