join-the-team.jpg
Join the TermWiki Movement! Sharing your terms and defining your world is the new way to create change.
market_yourself.jpg
What I like about TermWiki as a translator is that for every term I create, I’m always shown as the contributor. It’s a great way to market myself.
redefine_social_network.jpg
Millions of terms, hundreds of categories, and thousands of contributors—TermWiki redefines social knowledge sharing.
show_it.jpg
Don't just say you know it. Show it!
no-selfies.jpg
Don’t just share your selfies… share something more meaningful. Showcase your knowledge.
unique-idea.jpg
Have a unique idea? Coin a term today!
challenge_yourself.jpg
Selfies, gossip and tweets are easy! Challenge yourself with something stimulating. Define your knowledge!
classroom_blossary.jpg
There’s a whole new dimension to classroom interaction! Test-drive a blossary for your classroom today.
total_recall.jpg
My email program’s recall function is a joke! They need Total Recall now!
looking_for_translators.jpg
Looking for translators? Check out their work right here on TermWiki!

Add a new term

Share a term with millions of visitors from around the world

Dịch thuật ngữ

Break down language barriers one term as a time

Blossary

Define everything for the knowledge economy

TermWiki Pro

Manage your business terminology for global success

Fashion TermsAdd a term

activewear

Fashion; General jewelry

Activewear đề cập đến bất kỳ loại quần áo được thiết kế để ...

La Senza

Retail; Retail stores

Công ty Senza la là một cửa hàng bán lẻ Canada thời trang, ...

Nút xuống điểm cổ áo

Fashion; Style, cut & fit

Thông thường nhìn thấy trên áo sơ mi giản dị hơn. Các cổ áo ...

Ita

Fashion; Style, cut & fit

Một mô tả gần như độc quyền cho cộng đồng thời trang lolita ...

Education TermsAdd a term

máy ghi khí áp

Education; SAT vocabulary

Một công cụ đồ họa và liên tục đăng ký áp suất khí ...

thần đồng áng

Education; SAT vocabulary

Một trong một lớp học của các vị thần của khu rừng và đàn ...

Đại học Xavier Saint

Education; Colleges & universities

Saint Xavier trường được thành lập năm 1846 bởi Sisters of ...

hào

Education; SAT vocabulary

Một con kênh ở bên ngoài một bức tường pháo ...

Science TermsAdd a term

octology

Science; 

Thuật ngữ octology đã được giới thiệu ngày 08 tháng ba năm ...

femto nhiếp ảnh

Science; General science

Công nghệ mới của nhiếp ảnh mà chụp ảnh tại về tỷ lệ của ...

Taos Hum

Science; General science

Một số cư dân và du khách tại các thành phố nhỏ Taos, New ...

bão hòa hấp thụ thoáng qua kính hiển vi (STAM)

Science; General science

Một loại mới của kính hiển vi super-resolution quang có sử ...

Featured blossariesBắt đầu một bảng chú giải

WAGO

Chuyên mục: Technology   1 1 Terms

Top 5 Web Browsers

Chuyên mục: Technology   2 5 Terms

ROAD TO AVONLEA SERIES

Chuyên mục: Entertainment   2 21 Terms