join-the-team.jpg
Join the TermWiki Movement! Sharing your terms and defining your world is the new way to create change.
market_yourself.jpg
What I like about TermWiki as a translator is that for every term I create, I’m always shown as the contributor. It’s a great way to market myself.
redefine_social_network.jpg
Millions of terms, hundreds of categories, and thousands of contributors—TermWiki redefines social knowledge sharing.
show_it.jpg
Don't just say you know it. Show it!
no-selfies.jpg
Don’t just share your selfies… share something more meaningful. Showcase your knowledge.
unique-idea.jpg
Have a unique idea? Coin a term today!
challenge_yourself.jpg
Selfies, gossip and tweets are easy! Challenge yourself with something stimulating. Define your knowledge!
classroom_blossary.jpg
There’s a whole new dimension to classroom interaction! Test-drive a blossary for your classroom today.
total_recall.jpg
My email program’s recall function is a joke! They need Total Recall now!
looking_for_translators.jpg
Looking for translators? Check out their work right here on TermWiki!

Add a new term

Share a term with millions of visitors from around the world

Dịch thuật ngữ

Break down language barriers one term as a time

Blossary

Define everything for the knowledge economy

TermWiki Pro

Manage your business terminology for global success

Animals TermsAdd a term

tê giác trắng chết

Animals; African animals

Bốn người tê hiếm màu trắng bí ẩn từ trần tại một vườn bách ...

Splash lớn

Animals; Dogs

Splash lớn (Hong Dong bằng tiếng Trung) là tên của một 11 ...

trăn

Animals; Snakes

Trăn là không độc rắn với thói quen trong Africa, Châu Á và ...

Triceratops

Animals; Dinosaurs

Specie là Triceratops horridus. Tên có nghĩa là xấu xí đầu ...

Engineering TermsAdd a term

Tấm sàn bê tông

Engineering; Civil engineering

Nó là một nguyên tố phổ biến cấu trúc của tòa nhà hiện ...

không khí entrained bê tông

Engineering; Civil engineering

Một loại mật độ thấp của bê tông trong suốt mà bong bóng ...

Tấm sàn bê tông

Engineering; Civil engineering

Nó là một nguyên tố phổ biến cấu trúc của tòa nhà hiện ...

Killdozer

Engineering; Mechanical engineering

Một xe ủi đất lần được sử dụng bởi Marvin Heemeyer để ...

Sports TermsAdd a term

Ligue 1

Sports; Football

Ligue 1 (trước đây gọi là sư đoàn 1 và đôi khi được gọi là ...

UEFA Champions League

Sports; Soccer

Rộng rãi coi là cuộc thi bóng đá có uy tín nhất trên thế ...

đánh bại các hậu vệ

Sports; Basketball

(thuật ngữ bóng rổ) khi một cầu thủ tấn công, có hoặc không ...

Jerry Sloan

Sports; Basketball

Huấn luyện viên NBA Utah Jazz từ năm 1988, các huấn luyện ...

Featured blossariesBắt đầu một bảng chú giải

Top 10 Most Popular Social Networks

Chuyên mục: Business   1 11 Terms

Russian Saints

Chuyên mục: Religion   2 20 Terms

Top 10 Most Popular Search Engines

Chuyên mục: Technology   1 10 Terms