join-the-team.jpg
Join the TermWiki Movement! Sharing your terms and defining your world is the new way to create change.
market_yourself.jpg
What I like about TermWiki as a translator is that for every term I create, I’m always shown as the contributor. It’s a great way to market myself.
redefine_social_network.jpg
Millions of terms, hundreds of categories, and thousands of contributors—TermWiki redefines social knowledge sharing.
show_it.jpg
Don't just say you know it. Show it!
no-selfies.jpg
Don’t just share your selfies… share something more meaningful. Showcase your knowledge.
unique-idea.jpg
Have a unique idea? Coin a term today!
challenge_yourself.jpg
Selfies, gossip and tweets are easy! Challenge yourself with something stimulating. Define your knowledge!
classroom_blossary.jpg
There’s a whole new dimension to classroom interaction! Test-drive a blossary for your classroom today.
total_recall.jpg
My email program’s recall function is a joke! They need Total Recall now!
looking_for_translators.jpg
Looking for translators? Check out their work right here on TermWiki!

Add a new term

Share a term with millions of visitors from around the world

Dịch thuật ngữ

Break down language barriers one term as a time

Blossary

Define everything for the knowledge economy

TermWiki Pro

Manage your business terminology for global success

Culture TermsAdd a term

bachelorette

Culture; People

Tương tự như "bà cô không chồng", "người hầu gái già", ...

Amerasian

Culture; People

Amerasian là một người sinh ra ở Châu á, để một Mỹ quân sự ...

Trang ba cô gái

Culture; Popular culture

Trang ba cô gái là một tính năng chính của tờ báo Anh tờ ...

Cascade Indians

Culture; People

Là bộ lạc được sự giàu có, một cuộc tranh luận về những ...

Engineering TermsAdd a term

bê tông dự ứng lực

Engineering; Civil engineering

Phương pháp cho việc kiểm soát các điểm yếu trong căng ...

Bê tông cốt thép

Engineering; Civil engineering

Bê tông cốt thép là bê tông trong đó thanh gia cố trát ...

không khí entrained bê tông

Engineering; Civil engineering

Một loại mật độ thấp của bê tông trong suốt mà bong bóng ...

bộ đệm đầu vào/đầu ra

Engineering; Electronic engineering

Một khu vực bộ nhớ máy tính đặc biệt dành riêng cho việc ...

Sports TermsAdd a term

Trò chơi khối thịnh vượng chung năm 2010

Sports; Track and field

Một bốn năm một lần, quốc tế sự kiện thể thao được tổ chức ...

nổ câu cá

Sports; Fishing

Các thực hành của nổ (thường improvised) vật liệu nổ dưới ...

Đấu tại kim sa Lake

Sports; Golf

Một triển lãm độc đáo golf phù hợp với các môn thể thao của ...

vận động học

Sports; Exercise physiology

Vận động học là một kỷ luật học mà liên quan đến việc ...

Featured blossariesBắt đầu một bảng chú giải

Quality Management

Chuyên mục: Education   1 4 Terms

Street Art

Chuyên mục: Arts   2 8 Terms

Cigarettes Brand

Chuyên mục: Education   2 10 Terms