join-the-team.jpg
Join the TermWiki Movement! Sharing your terms and defining your world is the new way to create change.
market_yourself.jpg
What I like about TermWiki as a translator is that for every term I create, I’m always shown as the contributor. It’s a great way to market myself.
redefine_social_network.jpg
Millions of terms, hundreds of categories, and thousands of contributors—TermWiki redefines social knowledge sharing.
show_it.jpg
Don't just say you know it. Show it!
no-selfies.jpg
Don’t just share your selfies… share something more meaningful. Showcase your knowledge.
unique-idea.jpg
Have a unique idea? Coin a term today!
challenge_yourself.jpg
Selfies, gossip and tweets are easy! Challenge yourself with something stimulating. Define your knowledge!
classroom_blossary.jpg
There’s a whole new dimension to classroom interaction! Test-drive a blossary for your classroom today.
total_recall.jpg
My email program’s recall function is a joke! They need Total Recall now!
looking_for_translators.jpg
Looking for translators? Check out their work right here on TermWiki!

Add a new term

Share a term with millions of visitors from around the world

Dịch thuật ngữ

Break down language barriers one term as a time

Blossary

Define everything for the knowledge economy

TermWiki Pro

Manage your business terminology for global success

Religion TermsAdd a term

nguyên nhân

Religion; Buddhism

Một hiện tượng nonstatic đó là có thể mang về sản xuất hoặc ...

Xibalba

Religion; General religion

Tên của người Maya, nơi tên ý nghĩa của sợ hãi. Nơi này ...

từ bỏ

Religion; Buddhism

Các quyết định và xác định cho lên đau khổ và những nguyên ...

Leyla al-Qadr

Religion; Islam

Coi là thời gian linh thiêng nhất của tháng Ramadan, Leyla ...

Education TermsAdd a term

thảm họa giải

Education; Schools

Một giấy giải một nữ sinh 8 tuổi của đặt tên Cassandra ...

vấn đề của lúa mì và bàn cờ

Education; Knowledge

Một vấn đề nổi tiếng, đôi khi được quy cho một cuộc trò ...

hào

Education; SAT vocabulary

Một con kênh ở bên ngoài một bức tường pháo ...

người máy

Education; SAT vocabulary

Bất cứ sinh vật có hành động được hoặc xuất hiện cho được ...

Engineering TermsAdd a term

Bê tông vỏ

Engineering; Civil engineering

Một cấu trúc bao gồm một trình bao tương đối mỏng của bê ...

bộ đệm đầu vào/đầu ra

Engineering; Electronic engineering

Một khu vực bộ nhớ máy tính đặc biệt dành riêng cho việc ...

giãn nở nhiệt

Engineering; Civil engineering

Đó là xu hướng của vấn đề t có một hệ số giãn nở nhiệt ...

không khí entrained bê tông

Engineering; Civil engineering

Một loại mật độ thấp của bê tông trong suốt mà bong bóng ...

Featured blossariesBắt đầu một bảng chú giải

Word Up!

Chuyên mục: Languages   5 36 Terms

Shanghai Free Trade Zone

Chuyên mục: Business   1 3 Terms

Top Restaurants in Lahore

Chuyên mục: Food   1 9 Terms