Home > Terms > Serbian (SR) > производ учења

производ учења

Крајњи резултат процеса учења; оно што је научено.

0
 • Loại từ: noun
 • Từ đồng nghĩa:
 • Blossary:
 • Ngành nghề/Lĩnh vực: Education
 • Category: Teaching
 • Company: Teachnology
 • Sản phẩm:
 • Viết tắt-Từ viết tắt:
Thêm vào Bảng chú giải thuật ngữ của tôi

Bạn muốn nói gì?

Bạn phải đăng nhập để gửi thảo luận.

Terms in the News

Featured Terms

Papovic
 • 0

  Terms

 • 0

  Bảng chú giải

 • 0

  Followers

Ngành nghề/Lĩnh vực: Bars & nightclubs Category:

noćni klub

Isto poznat samo kao klub, diskoteka ili disko kao mjesto za zabavu koje obično radi do kasno u noć. Noćni klub generalno se razlikuje od barova, ...

Người đóng góp

Edited by

Featured blossaries

The Top 25 Must-See Movies Of 2014

Chuyên mục: Entertainment   1 25 Terms

Thyroid

Chuyên mục: Health   1 3 Terms