Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Investment > Stock exchange

Stock exchange

An indicator used in technical analysis to determine if a financial instrument, such as a stock, is trending in particular direction. It is broken into the positive directional indicator (+DI), negative directional indicator (-DI) and Average Directional Index (ADX). The value of the index can be zero. The higher the value of the DMI, the better the chance that the stock will move.

Contributors in Stock exchange

Stock exchange

Sở giao dịch chứng khoán London

Investment; Stock exchange

Sở giao dịch chứng khoán London là một giao dịch chứng khoán Anh tại Luân Đôn, Vương quốc Anh. Nó là giao dịch chứng khoán lớn thứ tư trên thế giới bởi vốn hóa thị trường, đo lúc $3,26 tỷ ...

Chứng khoán Thượng Hải

Investment; Stock exchange

Giao dịch chứng khoán Thượng Hải là một giao dịch chứng khoán, trụ sở ở Thượng Hải, Trung Quốc. Đó là việc trao đổi chứng khoán lớn thứ năm trên thế giới, với một vốn hóa thị trường của $2.3 nghìn ...

Giao dịch chứng khoán của Hồng Kông

Investment; Stock exchange

Hồng Kông giao dịch chứng khoán (SEHK) là một giao dịch chứng khoán ở Hồng Kông. Đây là trao đổi chứng khoán lớn thứ ba của châu á sau Tokyo và Thượng Hải và lớn thứ sáu trên thế giới với một vốn hóa ...

Giao dịch chứng khoán Toronto

Investment; Stock exchange

Giao dịch chứng khoán Toronto (TSX) là giao dịch chứng khoán lớn nhất ở Canada, lớn thứ ba ở Bắc Mỹ và lớn thứ bảy thế giới của thị trường vốn, đo lúc $1.92 tỷ ...

Sở giao dịch chứng khoán New York

Investment; Stock exchange

New York Stock Exchange (NYSE) là một giao dịch chứng khoán ở Manhattan, New York City, New York, Hoa Kỳ. Nó là trao đổi chứng khoán lớn nhất thế giới và các công ty được liệt kê là có giá trị một ...

NASDAQ

Investment; Stock exchange

Thị trường chứng khoán NASDAQ (mà ban đầu được đứng cho "Quốc gia Hiệp hội của chứng khoán đại lý tự động ngôn") là một giao dịch chứng khoán Mỹ. Đó là việc trao đổi chứng khoán lớn thứ hai trên thế ...

Sở giao dịch chứng khoán Tokyo

Investment; Stock exchange

Giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE) là một giao dịch chứng khoán Nhật Bản nằm ở Tokyo. Giao dịch chứng khoán lớn thứ ba trên thế giới bởi vốn hóa thị trường và giá trị 3800000000000 ...

Featured blossaries

7 Retro Cocktails

Chuyên mục: Food   1 7 Terms

Cloud Computing

Chuyên mục: Technology   2 31 Terms