Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Internet > Network services

Network services

Contributors in Network services

Network services

FTP thư

Internet; Network services

Một trong các dịch vụ trên Internet cho phép tập tin vào máy chủ FTP có thể truy cập bởi người sử dụng internet với các phương tiện thư điện tử.

FTP

Internet; Network services

Một trong các cơ sở trên internet được sử dụng để chuyển nhượng (gửi hoặc lấy) tập tin từ một nguồn trên internet máy tính địa phương của bạn và ngược ...

phần mềm miễn phí

Internet; Network services

Thuật ngữ cho các phần mềm cung cấp cho bất cứ ai mà không có chi phí và cách sử dụng thời hạn.

tường lửa

Internet; Network services

Chương trình có chức năng bảo vệ hệ thống từ đang được truy cập bởi một người sử dụng máy tính cụ thể những người không được quyền internet.

mã hóa

Internet; Network services

Một phương pháp cụ thể để bảo vệ hoặc ẩn thông tin từ truy cập trái phép.

cửa ngõ

Internet; Network services

Một thiết bị (máy tính, bộ định tuyến hoặc chương trình) hoạt động như một hệ thống trung gian để một kejaringan mối quan hệ.

digispeak

Internet; Network services

Một tiếng lóng web của từ viết tắt được phát triển trong thập kỷ vừa qua, sử dụng như là viết tắt cho giao tiếp trong cyberspace, ví dụ như, trong e-mail, tin nhắn tức thì và chat; Ví dụ, AFAIK cho ...

Featured blossaries

Volcano

Chuyên mục: Geography   2 19 Terms

Asian Banker Publications

Chuyên mục: Business   1 13 Terms