Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Internet > Internet security

Internet security

Definitions for common terms and phrases related to security threats, vulnerabilities, and technology.

Contributors in Internet security

Internet security

lỗ hổng đánh giá (VA)

Internet; Internet security

Quá trình phân tích rủi ro gắn liền với kết quả quét lỗ hổng.

Trojan

Internet; Internet security

Một chương trình mà giả vờ là một ứng dụng lành tính. Nó không nhân rộng nhưng gây ra thiệt hại hay thỏa hiệp sự bảo mật của máy tính của bạn. Thông thường, một cá nhân email một Trojan horse cho ...

Theo dõi Facebook

Internet; Internet security

Theo dõi hoạt động trực tuyến người dùng một khi họ đã truy cập một trang web Facebook ngay cả sau khi họ đã đăng xuất từ trang web chính của Facebook. Theo dõi the Facebook sử dụng phần mềm cookie ...

trợ lý cá nhân kỹ thuật số (PDA)

Internet; Internet security

Một thiết bị cầm tay kết hợp máy tính, điện thoại, fax, Internet và mạng tính năng.

doxing

Internet; Internet security

Thu thập và công khai đăng thông tin cá nhân của người dùng internet trực tuyến. Thuật ngữ này xuất phát từ "tài liệu", như trong "để gửi tài liệu cá nhân". Internet người sử dụng kiếm được cơn ...

chứng chỉ niềm tin danh sách

Internet; Internet security

Danh sách chữ ký gốc giấy chứng nhận quyền chứng chỉ người quản trị xem xét có uy tín nhất định mục đích, chẳng hạn như xác thực máy khách hoặc thư điện tử bảo ...

khóa riêng

Internet; Internet security

Nửa bí mật của một cặp khóa mã hóa được sử dụng với một thuật toán khóa công cộng.

Featured blossaries

Game Consoles

Chuyên mục: Arts   2 5 Terms

heavy metal subgenres

Chuyên mục: Other   1 20 Terms