Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Animals > Dogs

Dogs

Any member of the family Canidae of the order Carnivora. Includes the domestic dog, Canis familiaris, many wild dogs, foxes, fennecs, jackals and wolves.

Contributors in Dogs

Dogs

Anatolia Shepherd Dog

Animals; Dogs

Chó chăn cừu Anatolia còn gọi là Karabash là một giống chó mà có nguồn gốc ở Tiểu Á (miền trung Thổ Nhĩ Kỳ) và được tiếp tục phát triển như một giống tại ...

Anglo-Français de Petite Vénerie

Animals; Dogs

Vénerie Anh-Français de Petite là một vừa giống chó được sử dụng trong săn bắn như một scenthound, thường trong gói. Đây là một trong những giống chó săn cung được tạo ra bằng cách vượt Pháp ...

Mỹ Water Spaniel

Animals; Dogs

Spaniel nước Mỹ là một gundog ít được biết đến bên ngoài Bắc Mỹ. Điều này giống được biết đến với ý nghĩa của nó vượt trội của mùi và thân thiện với bố trí. The AWS là bình đẳng với lão luyện lúc lấy ...

Mỹ Mastiff

Animals; Dogs

Mastiff người Mỹ là một con chó molosser-loại đã được tạo ra hơn 20 năm trước bởi Fredericka Wagner của Flying W Farms bằng cách vượt một Mastiff tiếng Anh và một Mastiff ...

Mỹ Pit Bull Terrier

Animals; Dogs

Pit Bull Terrier Mỹ (APBT) là một vừa, kiên cố xây dựng, ngắn tóc chó mà tổ tiên sớm đến từ Anh và Ireland.

Núi cao Dachsbracke

Animals; Dogs

Alpine Dachsbracke là một giống chó nhỏ của con chó của loại hương thơm chó săn có nguồn gốc ở nước Áo. The Alpine Dachsbracke lai để theo dõi thương hươu cũng như heo rừng, hare, và fox. Đó là rất ...

Mỹ Alsatia

Animals; Dogs

Alsatia người Mỹ, trước đây gọi là Alsatia Shepalute, là một giống lớn trong nước chó (Canis lupus familiaris) có nguồn gốc ở Hoa Kỳ. Nó được phát triển từ thuần chủng Alaskan Malamute, chăn cừu Đức, ...

Featured blossaries

Basics of CSS

Chuyên mục: Education   1 8 Terms

Text or Tweets Acronyms

Chuyên mục: Other   1 18 Terms