Home > Terms > Serbian (SR) > voda za piće

voda za piće

Voda koja se koristi za piće, preradu i proizvodnju hrane i predmeta opšte upotrebe, kao i ostale potrebe ljudi.

0
Thêm vào Bảng chú giải thuật ngữ của tôi

Bạn muốn nói gì?

Bạn phải đăng nhập để gửi thảo luận.

Terms in the News

Featured Terms

Dragan Zivanovic
  • 0

    Terms

  • 0

    Bảng chú giải

  • 10

    Followers

Ngành nghề/Lĩnh vực: Anatomy Category: Human body

мали мозак

The portion of the brain in the back of the head between the cerebrum and the brain stem.

Người đóng góp

Featured blossaries

Classifications of Cardiovascular Death

Chuyên mục: Health   1 2 Terms

Nikon Sport Optics

Chuyên mục: Technology   1 8 Terms