Home > Terms > Serbian (SR) > voda za piće

voda za piće

Voda koja se koristi za piće, preradu i proizvodnju hrane i predmeta opšte upotrebe, kao i ostale potrebe ljudi.

0
Thêm vào Bảng chú giải thuật ngữ của tôi

Bạn muốn nói gì?

Bạn phải đăng nhập để gửi thảo luận.

Terms in the News

Featured Terms

padimo
  • 0

    Terms

  • 0

    Bảng chú giải

  • 1

    Followers

Ngành nghề/Lĩnh vực: Food (other) Category: Herbs & spices

korijander

spice (whole or ground) Description: Seeds from the coriander plant, related to the parsley family (see cilantro). Mixture of lemon, sage and caraway ...

Người đóng góp

Featured blossaries

Pyrenees

Chuyên mục: Geography   1 14 Terms

Parkour

Chuyên mục: Sports   1 10 Terms

Browers Terms By Category