Home > Terms > Serbian (SR) > kobra

kobra

A highly venomous snake from the elapidae family native to Asia and Africa. When alarmed, a cobra raises its head and expands the skin of the neck to form a flattened hood.

0
 • Loại từ: noun
 • Từ đồng nghĩa:
 • Blossary:
 • Ngành nghề/Lĩnh vực: Animals
 • Category: Snakes
 • Company:
 • Sản phẩm:
 • Viết tắt-Từ viết tắt:
Thêm vào Bảng chú giải thuật ngữ của tôi

Bạn muốn nói gì?

Bạn phải đăng nhập để gửi thảo luận.

Terms in the News

Featured Terms

Suncookreti
 • 0

  Terms

 • 0

  Bảng chú giải

 • 8

  Followers

Ngành nghề/Lĩnh vực: Education Category: Teaching

производ учења

Крајњи резултат процеса учења; оно што је научено.

Người đóng góp

Featured blossaries

co-working space

Chuyên mục: Business   1 3 Terms

Man's Best Friend

Chuyên mục: Animals   1 11 Terms

Browers Terms By Category