Home > Terms > Serbian (SR) > abiotički faktori sredine

abiotički faktori sredine

Kompleks fizičkih i hemijskih uticaja neorganskog okruženja koji utiču na organizme

0
Thêm vào Bảng chú giải thuật ngữ của tôi

Bạn muốn nói gì?

Bạn phải đăng nhập để gửi thảo luận.

Terms in the News

Featured Terms

Sanja Milovanovic
  • 0

    Terms

  • 5

    Bảng chú giải

  • 1

    Followers

Ngành nghề/Lĩnh vực: TV shows Category: Reality TV

"Девојчице и дијадеме"(Toddlers & Tiaras)

"Девојчице и дијадеме" је амерички ријалити ТВ шоу који приказује дечији избор за мис на коме могу учествовати деца из целог света,а шоу прати њихове ...

Người đóng góp

Featured blossaries

Classifications of Cardiovascular Death

Chuyên mục: Health   1 2 Terms

Nikon Sport Optics

Chuyên mục: Technology   1 8 Terms