Home > Terms > Serbian (SR) > abiotički faktori sredine

abiotički faktori sredine

Kompleks fizičkih i hemijskih uticaja neorganskog okruženja koji utiču na organizme

0
Thêm vào Bảng chú giải thuật ngữ của tôi

Bạn muốn nói gì?

Bạn phải đăng nhập để gửi thảo luận.

Terms in the News

Featured Terms

sonjap
  • 0

    Terms

  • 0

    Bảng chú giải

  • 2

    Followers

Ngành nghề/Lĩnh vực: Animals Category: Snakes

kobra

A highly venomous snake from the elapidae family native to Asia and Africa. When alarmed, a cobra raises its head and expands the skin of the neck to ...

Người đóng góp

Featured blossaries

Pyrenees

Chuyên mục: Geography   1 14 Terms

Parkour

Chuyên mục: Sports   1 10 Terms