join-the-team.jpg
Join the TermWiki Movement! Sharing your terms and defining your world is the new way to create change.
market_yourself.jpg
What I like about TermWiki as a translator is that for every term I create, I’m always shown as the contributor. It’s a great way to market myself.
redefine_social_network.jpg
Millions of terms, hundreds of categories, and thousands of contributors—TermWiki redefines social knowledge sharing.
show_it.jpg
Don't just say you know it. Show it!
no-selfies.jpg
Don’t just share your selfies… share something more meaningful. Showcase your knowledge.
unique-idea.jpg
Have a unique idea? Coin a term today!
challenge_yourself.jpg
Selfies, gossip and tweets are easy! Challenge yourself with something stimulating. Define your knowledge!
classroom_blossary.jpg
There’s a whole new dimension to classroom interaction! Test-drive a blossary for your classroom today.
total_recall.jpg
My email program’s recall function is a joke! They need Total Recall now!
looking_for_translators.jpg
Looking for translators? Check out their work right here on TermWiki!

Add a new term

Share a term with millions of visitors from around the world

Dịch thuật ngữ

Break down language barriers one term as a time

Blossary

Define everything for the knowledge economy

TermWiki Pro

Manage your business terminology for global success

Education TermsAdd a term

Trường cao đẳng Smith

Education; Colleges & universities

Smith College là trường cao đẳng nghệ thuật tự do của một ...

Semester At Sea

Education; Higher education

Semester at Sea Là một chương trình học ở nước ngoài được ...

Đại học Bách khoa Madrid

Education; Colleges & universities

Đại học Bách khoa Madrid (UPM) được thành lập năm 1970 tại ...

Đại học Complutense của Madrid

Education; Colleges & universities

Trường đại học Complutense Madrid (UCM) được thành lập năm ...

History TermsAdd a term

Mycenae

History; Ancient Greece

Một thành phố trên đỉnh đồi Hy Lạp tăng cường với một cung ...

chủ nghĩa thực dân

History; World history

Việc mua lại các lãnh thổ ngoại quốc cho khu định cư và ...

Đế quốc

History; World history

Thế kỷ 19 quốc tế hệ thống mà quốc gia giàu có mua và khai ...

The Last Supper

History; World history

Một bức tranh bích họa nổi tiếng phục hưng ở Milano, tạo ra ...

Technology TermsAdd a term

Nexus 7

Technology; Information technology

Một máy tính bảng thiết kế và phát triển bởi Google cùng ...

iPad Mini

Technology; Information technology

Một máy tính mini bảng thiết kế, phát triển và tiếp thị của ...

Lernstift

Technology; Information technology

Bút có thể cảm nhận tình trạng thư hình thành và từ sai ...

Thư điện tử tiên tiến

Technology; Information technology

Lưu trữ và quy phạm pháp luật giữ khả năng, cộng với lưu ...

Featured blossariesBắt đầu một bảng chú giải

Top Ten Biggest Bodybuilders

Chuyên mục: Sports   1 10 Terms

The World's Nine Most Powerful Women

Chuyên mục: Politics   1 9 Terms

Harry Potter Characters

Chuyên mục: Literature   1 18 Terms