join-the-team.jpg
Join the TermWiki Movement! Sharing your terms and defining your world is the new way to create change.
market_yourself.jpg
What I like about TermWiki as a translator is that for every term I create, I’m always shown as the contributor. It’s a great way to market myself.
redefine_social_network.jpg
Millions of terms, hundreds of categories, and thousands of contributors—TermWiki redefines social knowledge sharing.
show_it.jpg
Don't just say you know it. Show it!
no-selfies.jpg
Don’t just share your selfies… share something more meaningful. Showcase your knowledge.
unique-idea.jpg
Have a unique idea? Coin a term today!
challenge_yourself.jpg
Selfies, gossip and tweets are easy! Challenge yourself with something stimulating. Define your knowledge!
classroom_blossary.jpg
There’s a whole new dimension to classroom interaction! Test-drive a blossary for your classroom today.
total_recall.jpg
My email program’s recall function is a joke! They need Total Recall now!
looking_for_translators.jpg
Looking for translators? Check out their work right here on TermWiki!

Add a new term

Share a term with millions of visitors from around the world

Dịch thuật ngữ

Break down language barriers one term as a time

Blossary

Define everything for the knowledge economy

TermWiki Pro

Manage your business terminology for global success

Technology TermsAdd a term

dữ liệu lò

Technology; Information technology

Một máy chủ hoặc hệ thống tính toán sử dụng các sản phẩm ...

Betegy

Technology; Information technology

Một khởi động mới có sử dụng một thuật toán phức tạp để dự ...

InvenSense

Technology; Information technology

CEO: Behrooz Abdi Sunnyvale, California của nó nhỏ ...

Windows Phone 8

Technology; Information technology

Windows Phone 8 là một hệ điều hành ra mắt bởi Microsoft ...

Animals TermsAdd a term

Black-headed Gull

Animals; Birds

Black-headed Gull (Chroicocephalus ridibundus) là một mòng ...

sóc

Animals; Rodents

Sóc thuộc về gia đình Sciuridae của động vật gặm nhấm nhỏ ...

cóc

Animals; Amphibians

Antics (họ cóc) là một họ trong bộ Anura, thuộc về các lớp ...

Okapi

Animals; African animals

Okapi, là một chi thú giraffid artiodactyl, realted hươu ...

History TermsAdd a term

Ground Zero

History; American history

Ngày 11 tháng 9 năm 2001, hai chiếc máy bay bị tấn công đã ...

bức màn sắt

History; World history

Một dòng tưởng tượng chia cộng sản Đông Âu từ Tây Âu trong ...

Tình anh em Hồi giáo

History; World history

Một hiệp hội Hồi giáo được thành lập ở Ai Cập năm 1928 bởi ...

Obsidian

History; World history

Thủy tinh núi lửa với bong tính chất tương tự (nhưng cao) ...

Featured blossariesBắt đầu một bảng chú giải

Advanced knitting

Chuyên mục: Arts   1 23 Terms

Serbian Customs

Chuyên mục: Culture   2 5 Terms

Christmas Song

Chuyên mục: Entertainment   1 3 Terms

Hanhlinh1993's Terms

The Beatles

Music; Bands

The Beatles là ban nhạc rock thành lập năm 1962 tại Anh. ...

Carnival ở Notting Hill

Entertainment; Music

là lễ hội đường phố tổ chức vào ngày nghỉ August Bank ...

Michael Jackson

Entertainment; Music

Ca sĩ, nhà soạn nhạc, nhà sản xuất âm nhạc (29/8/1958 - ...