Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > General > Miscellaneous

Miscellaneous

From eclectic sources not belonging to any specific discipline.

Contributors in Miscellaneous

Miscellaneous

Bồ hóng

General; Miscellaneous

Một chất màu đen bao gồm chủ yếu của cacbon hạt được hình thành bởi sự cháy không đầy đủ của đốt vấn đề.

thổi

General; Miscellaneous

Przycichnąć. "Những bê bối sẽ thổi sau khi một vài tháng."

Đẩy

General; Miscellaneous

anh ta không muốn nhận quà nhưng cô ấy đã đẩy nó vào tay anh

Nguyên tắc

General; Miscellaneous

Một chân lý hoặc đề xuất cơ bản là nền tảng cho một hệ thống niềm tin

Phụ lục

General; Miscellaneous

Phụ vào, thêm vào như một phần phụ bổ sung, đặc biệt là đối với tài liệu.

Tiêu chuẩn

General; Miscellaneous

Một quan niệm hay một vật được làm thước đo, chuẩn mực hoặc vật mẫu trong đánh giá so sánh.

sở thích riêng

General; Miscellaneous

Một hoạt động thú vị bên ngoài công việc được theo đuổi bởi một cá nhân nhằm đạt được sự vui thích, thoải mái.

Featured blossaries

Flat Bread

Chuyên mục: Food   1 8 Terms

The Largest Cities In The World

Chuyên mục: Travel   1 9 Terms