Save Your Knowledge on TermWiki.

Collect, define and translate terms to build your cloud profile smartly.

Market Yourself Beyond an Online Profile.

Make more than a simple CV or online profile. Showcase your knowledge and skills with well-defined terms in your fields of expertise. Each term you create will be automatically added to your TermWiki profile.

 • unicorn74

  Istanbul, Turkey

  14

  Terms

  0

  Bảng chú giải

  0

  Followers

 • dyah99

  Indonesia

  7

  Terms

  0

  Bảng chú giải

  0

  Followers

 • DiegoDGarcia

  A Coruña, Spain

  237

  Terms

  0

  Bảng chú giải

  1

  Followers

 • claudine.m

  Montreal - QC, Canada

  2

  Terms

  0

  Bảng chú giải

  0

  Followers

 • India

  1

  Terms

  0

  Bảng chú giải

  4

  Followers

 • michaelmwangi

  Sagana, Kenya

  6

  Terms

  0

  Bảng chú giải

  0

  Followers

 • elina.poste

  Latvia

  30

  Terms

  0

  Bảng chú giải

  0

  Followers

 • Torao

  Keiv, Ukraine

  4

  Terms

  0

  Bảng chú giải

  3

  Followers

 • RiccardoS

  USA

  1

  Terms

  0

  Bảng chú giải

  4

  Followers

 • Make it Yours. Define a Term.

  Don’t just say you know it... share a term in arts, science, history, sports, entertainment or anything else that interests you. Showcasing your knowledge has never been easier. Learn more

  femto nhiếp ảnh

  Science; General science

  Công nghệ mới của nhiếp ảnh mà chụp ảnh tại về tỷ lệ của 1000000000000 khung hình / giây. Điều này cho phép bộ phim cuối cùng để ...

  Newton, Sir Isaac

  Science; General science

  (1642 - 1727) Anh nhà vật lý, nhà toán học, nhà triết học tự nhiên, nhà thiên văn học, giả kim và nhà thần học. Isaac Newton được ...

  vi sinh vật học dệt

  Science; General science

  Chi nhánh đó của vi sinh học công nghiệp có liên quan với các vật liệu dệt. Hầu hết các vi sinh vật trên dệt may-nấm, ...

  iPad thương hiệu

  Law; Patent & trademark

  Tên thương mại đăng ký máy tính của Apple iPad phổ biến ở Hoa Kỳ và nhiều nước khác ngoại trừ Trung Quốc. Thương hiệu cho phép ...

  Dự luật Đình chỉ hoạt động vi phạm bản quyền trực tuyến (SOPA)

  Law; General law

  Một dự luật của Mỹ đang tranh cải được đưa vào luật Hoa Kỳ, được đưa ra nhằm chống lại quyền riêng tư trực tuyến. Dự luật này bị ...

  Mọi cá nhân không phải chứng minh là mình vô tội.

  Law; US law

  Một điều luật mới của Hoa Kỳ cho phép chính phủ nước này quản lý tên miền của các website bị ngờ vi phạm bản quyền. Luật dân sự ...

  Missoni

  Fashion; Brands & labels

  Ngôi nhà thời trang người ý Missoni là nổi tiếng nhất mô hình đầy màu sắc, hàng dệt kim và ngoằn ngoèo thiết kế. Được thành lập ...

  Dolce và Gabbana

  Fashion; Brands & labels

  Ý thương hiệu cao cấp nhãn mà được đặc trưng bởi việc sử dụng nó của geometric shapes, nó được thành lập bởi nhà thiết kế thời ...

  activewear

  Fashion; General jewelry

  Activewear đề cập đến bất kỳ loại quần áo được thiết kế để được mòn trong một hoạt động thể thao, chẳng hạn như yoga quần, theo ...

  lữ đoàn

  Education; SAT vocabulary

  Một cơ quan của quân đội bao gồm hai hoặc nhiều trung đoàn.

  ruột

  Education; SAT vocabulary

  Đó là một phần của ống tiêu hóa bên dưới hoặc phía sau dạ dày, kéo dài đến hậu môn.

  Harvard mẫu liên hợp quốc (HMUN)

  Education; General education

  Được thành lập vào năm 1953, HMUN là một mô phỏng bốn ngày quan hệ quốc tế của Liên Hiệp Quốc cho học sinh từ khắp thế giới. Mỏ ...

  Translate a Term.

  Show your language skills and translate terms in any one of over 10,000 language pairs. The more terms you translate, the more credit you gain as a professional linguist and the more translation jobs you get.

  Group Terms into a Blossary

  Blossary is a new way to organize and share your terms related to a specific topic. Whether it’s your favorite movie, product, or city, create a Blossary to showcase your knowledge while increasing your online presence.

  Options and Corporate Finance

  Chuyên mục: Education   1 15 Terms

  Branding Terms

  Chuyên mục: Business   2 26 Terms

  Worlds Most Impressive Airports

  Chuyên mục: Engineering   2 5 Terms

  Shakespeare's Vocabulary

  Chuyên mục: Literature   4 20 Terms

  Termtastic!

  Chuyên mục: Languages   1 12 Terms

  Banana & Cinnamon Smoothie

  Chuyên mục: Food   5 6 Terms

  Keep Learning.

  TermWiki promotes knowledge across different subjects, languages, and cultures, and brings you face-to-face with the world Internet community. If you have a question about a term or why it was translated in a particular way, with TermWiki you can contact the contributor to find an answer. The community allows you to get in touch with experts, ask questions, answer queries, and continue developing all your interests.

  
  About TermWikiPrivacy Terms of UseContact