Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Government > U.S. election

U.S. election

General elections held every four years to elect the President and Vice President of the United States. These are indirect elections in that ordinary voters cast ballots for a slate of electors of the U.S. Electoral College, who in turn directly elect the President and Vice President.

Contributors in U.S. election

U.S. election

staw thăm dò ý kiến

Government; U.S. election

Một cuộc bỏ phiếu không chính thức thực hiện để xác định xu hướng quan điểm trên một ứng cử viên hoặc vấn đề. Một rơm thăm dò ý kiến hoặc rơm phiếu không sản xuất kết quả ràng buộc, nhưng nó cung cấp ...

dành

Government; U.S. election

Một điều khoản mà chỉ đạo quỹ liên bang cho một dự án cụ thể. Một dành được đặt trong một trong hai báo cáo pháp luật hoặc ủy ban Quốc hội. Các thành viên của quốc hội thường sẽ tìm cách để chèn ...

chính trị thịt lợn thùng

Government; U.S. election

Appropriation của chính phủ chi tiêu - hoặc "thịt lợn" - bởi một nhà làm luật cho các dự án có thể được hưởng lợi thành phần của mình hoặc những người đóng góp của chiến ...

nhà nước xanh

Government; U.S. election

Một nhà nước mà người dân có xu hướng bỏ phiếu cho đảng dân chủ.

Front-Loading

Government; U.S. election

Front-Loading mô tả xu hướng cho các tiểu bang để di chuyển của họ bầu cử sơ bộ và caucuses về phía trước trong một nỗ lực để trong số các tiểu bang đầu tiên tổ chức một cuộc thi đề cử. Bang cơ quan ...

phù hợp với quỹ liên bang

Government; U.S. election

Tiền công vào chiến dịch tiền phù hợp với sự đóng góp được thực hiện bởi những người đóng góp cá nhân lên đến tối đa là $250 cho mỗi tài trợ. Ứng cử viên không phải là nghĩa vụ phải phù hợp với ...

Joint chiefs of staff

Government; U.S. election

Các tham mưu là cố vấn quân sự hàng đầu để tổng thống và bộ trưởng quốc phòng. Bảng điều khiển tạo thành từ các tham mưu của quân đội Hoa Kỳ và không quân, các trưởng của Hải quân và - trong trường ...

Featured blossaries

Most Widely Spoken Languages in the World 2014

Chuyên mục: Languages   2 10 Terms

The 10 Richest Retired Sportsmen

Chuyên mục: Sports   1 10 Terms