Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Financial services; Investment > Stocks & securities

Stocks & securities

Stocks trades, exchanges and tools etc.

Contributors in Stocks & securities

Stocks & securities

giao dịch nội bộ

Financial services; Stocks & securities

Các giao dịch của một công ty chứng khoán hoặc khác chứng khoán bởi các cá nhân với quyền truy cập vào thông tin không công khai về công ty. Điều này có thể được pháp lý, nếu được thực hiện một cách ...

Quỹ tiền thị trường

Financial services; Stocks & securities

Tiền tập trung vào đầu tư vào thị trường tiền tệ, nơi công cụ tài chính với tính thanh khoản cao Đây là một quỹ an toàn nhưng lãi suất thấp

Sự phát triển quỹ

Financial services; Stocks & securities

quỹ đầu tư vào công ty tăng trưởng cao.

Đặc sản Quỹ

Financial services; Stocks & securities

quỹ đầu tư vào một lĩnh vực nhất định

Cân bằng tiền

Financial services; Stocks & securities

Khoản tiền được thiết kế để cung cấp sự an toàn, thu nhập và sự đánh giá cao vốn, thông qua bằng cách sử dụng một danh mục đầu tư đa dạng đầu cố định, thu nhập và vốn chủ sở hữu tư, ví dụ như vốn chủ ...

Tài sản phân bổ quỹ

Financial services; Stocks & securities

Quỹ với đa dạng hóa danh mục đầu tư, nhưng không cố định tỷ lệ hay tỷ lệ thu nhập cố định và đầu tư vốn chủ sở hữu, vì vậy mà các quỹ có thể di chuyển như là người quản lý tiền thấy tốt ...

Quỹ toàn cầu

Financial services; Stocks & securities

quỹ đầu tư trên khắp thế giới, bao gồm cả nước sở tại của nhà đầu tư.

Featured blossaries

Key Apple Staff Members

Chuyên mục: Technology   2 6 Terms

Top Car Manufacture company

Chuyên mục: Autos   1 5 Terms