Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Aerospace > Satellites

Satellites

Of or relating to any man-made object launched to orbit Earth or another celestial body.

Contributors in Satellites

Satellites

Thái độ kiểm soát

Aerospace; Satellites

Định hướng của vệ tinh trong mối quan hệ đến trái đất và mặt trời.

âm thanh subcarrier

Aerospace; Satellites

Chiếc tàu sân bay giữa 5 MHz và 8 MHz có chứa âm thanh (hoặc tiếng nói) thông tin bên trong của một tàu sân bay video.

tần số tự động kiểm soát (AFC)

Aerospace; Satellites

Một mạch mà tự động điều khiển tần số của một tín hiệu.

tự động giành quyền kiểm soát (AGC)

Aerospace; Satellites

Một mạch điều khiển tự động đạt được một amplifier để cho mức độ tín hiệu đầu ra là hầu như không đổi cho cấp tín hiệu đầu vào khác nhau.

tương tự

Aerospace; Satellites

Một hình thức truyền thông tin đặc trưng bởi số lượng liên tục biến, như trái ngược với truyền tải kỹ thuật số, được đặc trưng bởi rời rạc bit thông tin trong số bước. Tương tự một tín hiệu là đáp ...

chuyển đổi tương tự để kỹ thuật số (ADC)

Aerospace; Satellites

Quá trình chuyển đổi tín hiệu tương tự với một đại diện kỹ thuật số. DAC đại diện cho các bản dịch ngược.

khuếch đại

Aerospace; Satellites

Một thiết bị được sử dụng để tăng cường sức mạnh của một tín hiệu điện tử.

Featured blossaries

Frank Sinatra

Chuyên mục: Entertainment   1 1 Terms

Brand Management

Chuyên mục: Business   2 13 Terms