Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Advertising > Print advertising

Print advertising

Any advertisement that is printed on a paper publication, such as newspapers, magazines, newsletters, booklets, flyers, direct mail etc.

Contributors in Print advertising

Print advertising

Giám đốc nghệ thuật

Advertising; Print advertising

Sáng tạo đầu trong một công ty quảng cáo, chịu trách nhiệm cho việc tạo ra các tóm tắt sáng tạo cho quảng cáo.

sự trung thành đối với thương hiệu

Advertising; Television advertising

Mức độ mà một khách hàng là trung thành với một thương hiệu nhất định trong đó họ có khả năng để re purchase/re use trong tương lai. Mức độ của lòng trung thành cho biết mức độ mà một thương hiệu là ...

tiếp thị du kích

Advertising; Television advertising

Độc đáo tiếp thị với mục tiêu để có được kết quả tối đa đầu tư nguồn lực tối thiểu.

quảng cáo

Advertising; Print advertising

Thư trả tiền bởi một nhà tài trợ để giúp bán sản phẩm của họ. Đây thường được tìm thấy trên TV, Đài phát thanh hoặc Nhật báo.

tiếp thị người tiêu dùng

Advertising; Print advertising

Advertising aimed at individual people or families, and not at other businesses.

quảng cáo công nghệ cao

Advertising; Print advertising

high-tech advertising is advertising promoting products of high technology

tiếp thị

Advertising; Print advertising

All activities involved in getting a customer to buy a product. The activities usually involve determining what products or services may be of interest to customers, and developing strategies for ...

Featured blossaries

High Level CPS

Chuyên mục: Engineering   1 1 Terms

Stylistic Devices

Chuyên mục: Arts   2 37 Terms