Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Advertising > New media advertising

New media advertising

Any advertising done using cutting edge technology and devices such as the internet, tablet computers and smartphonese etc. New media implies features such as on-demand access to content any time and anywhere, as well as interactive user feedback, creative participation and community formation around the media content, and finally the prospect of the lack of external regulation of such content.

Contributors in New media advertising

New media advertising

sự trung thành đối với thương hiệu

Advertising; Television advertising

Mức độ mà một khách hàng là trung thành với một thương hiệu nhất định trong đó họ có khả năng để re purchase/re use trong tương lai. Mức độ của lòng trung thành cho biết mức độ mà một thương hiệu là ...

tiếp thị du kích

Advertising; Television advertising

Độc đáo tiếp thị với mục tiêu để có được kết quả tối đa đầu tư nguồn lực tối thiểu.

xem trang

Advertising; New media advertising

trang xem, là yêu cầu để laod một trang HTML

khách vãng lai

Advertising; New media advertising

những cá nhân đã đến thăm một trang web ít nhất một lần trong một khung thời gian cố định. Khung thời gian được tính toán thường là khoảng thời gian một ...

nút quảng cáo

Advertising; New media advertising

nút quảng cáo là một đơn vị đồ họa cho việc quảng cáo, nhỏ hơn so với một ba-nô quảng cáo.

ba-nô dạng HTML

Advertising; New media advertising

Một quảng cáo sử dụng các yếu tố HTML, thường pha trộn các hình thức tương tác với các yếu tố tiêu chuẩn đồ họa.

pop-up quảng cáo

Advertising; New media advertising

Quảng cáo hiển thị trong một cửa sổ trình duyệt mới.

Featured blossaries

Frank Sinatra

Chuyên mục: Entertainment   1 1 Terms

Brand Management

Chuyên mục: Business   2 13 Terms