Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Language > Linguistics

Linguistics

The scientific study of human language.

Contributors in Linguistics

Linguistics

Concordance

Language; Linguistics

Một concordance là một danh sách thứ tự chữ cái các từ chính được sử dụng trong một cuốn sách hoặc cơ thể của công việc, với bối cảnh của họ ngay lập tức. Thời gian và khó khăn và chi phí liên quan ...

chú thích

Language; Linguistics

Thông tin liên quan đến một điểm cụ thể trong một tài liệu hoặc mảnh khác của thông tin. Phổ biến nhất này được sử dụng ví dụ trong dự thảo văn bản, nơi một độc giả đã viết ghi chú về chất lượng của ...

hệ thống attentional

Language; Linguistics

Một trong bốn hệ thống sơ tạo thành một phần của hệ thống structuring khái niệm. Hệ thống attentional việc phân phối quan tâm hơn vấn đề và hành động (cảnh và những người tham gia của họ), và được ...

quyền tự trị

Language; Linguistics

Gọi một là đặt ra bởi Alan Cruse trong cách tiếp cận của mình để ngữ nghĩa từ vựng. Refers đến mức độ của conventionalization liên kết với một từ-nghĩa là an toàn tương đối bối cảnh độc lập và do ...

trục thuộc tính

Language; Linguistics

Trong một không gian cảnh các con số nằm bằng đức hạnh của các thuộc tính trục gắn liền với một đối tượng tham chiếu nhất định. Ví dụ, trong câu của các loại sau: xe đạp là ở phía trước của ngôi nhà ...

axiality

Language; Linguistics

Một trong những loại sơ trong hệ thống configurational. Axiality liên quan đến cách thức một số lượng không gian hay thời gian là cấu trúc theo một hướng trục. Ví dụ, các tính từ tốt và bệnh là ...

quan hệ atemporal

Language; Linguistics

Một tiểu thể loại của mục lớn hơn quan hệ predication. Atemporal quan hệ bao gồm giới từ, tính từ, trạng từ và không hữu hạn động từ hình thức (nguyên và từ tiếng Anh), và độ tương phản với quan hệ ...

Featured blossaries

test

Chuyên mục: Other   1 1 Terms

Top 10 University in Beijing, China

Chuyên mục: Education   1 10 Terms