Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Philosophy > Eastern philosophy

Eastern philosophy

Terms that relate to the philosophy of South and East Asia.

Contributors in Eastern philosophy

Eastern philosophy

Phật Siddhartha Gautama

Philosophy; Eastern philosophy

Một hoàng tử Ấn Độ và là người sáng lập của Phật giáo, tìm kiếm nguyên nhân và chữa trị sự đau khổ của con người.

Hui Năng

Philosophy; Eastern philosophy

Giáo trưởng thứ sáu của Thiền tông Trung Quốc , nhấn mạnh sự hiệp nhất của tất cả mọi thứ.

Khổng Tử

Philosophy; Eastern philosophy

Người sáng lập hệ tư tưởng thống trị của Trung Quốc, nhấn mạnh sự hoàn hảo của người dân cũng như khả năng ảnh hưởng tạo ra những điều tốt hơn.

Lão Tử

Philosophy; Eastern philosophy

Người sáng lập Đạo giáo, cho rằng Đạo là khôn tả và vượt quá khả năng chúng ta có thể thay đổi. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đấu tranh không cần cố ...

Mạnh Tử

Philosophy; Eastern philosophy

Một nhà tư tưởng Nho giáo quan trọng thứ hai sau Khổng Tử.

Võ sĩ đạo

Philosophy; Eastern philosophy

Cách thức hay đạo lý xử sự của các chiến binh samurai, dựa trên chức vụ và đòi hỏi nghiêm ngặt trong vệc đào tạo, thường là cả hai trong nghệ thuật quân sự và văn ...

Samurai

Philosophy; Eastern philosophy

Các tầng lớp chiến binh quý tộc của Nhật Bản.

Featured blossaries

4th Grade Spelling Words

Chuyên mục: Arts   2 6 Terms

Rem Koolhaas

Chuyên mục: Arts   2 9 Terms