Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Fitness; Food (other) > Diet

Diet

Food choices by individuals based on fitness, health, cultural, philosophical or religious considerations.

Contributors in Diet

Diet

chế độ ăn uống ly

Fitness; Diet

Kính đó sử dụng máy tính wizardry và tăng cường thực tế để lừa các giác quan của con người và làm cho những người mặc cảm thấy nhiều hơn hài lòng với nhỏ hơn hoặc ăn nhẹ ít hấp dẫn. Các chế độ ăn ...

chất ngọt nhân tạo

Fitness; Diet

Những khác nhau như tên là hóa chất có lượng calo thấp hơn đường họ thay thế. Tìm hiểu mà chất ngọt nhân tạo được sử dụng trong các thức uống năng lượng tự do ...

hyperglycemia

Fitness; Diet

Cũng biết như là đường trong máu cao. Là các triệu chứng hoặc quá ít insulin hoặc của cơ thể không hiệu quả sử dụng insulin. Chỉ số của hyperglycemia bao gồm thường xuyên urination, khát, cấp cao của ...

17 Ngày chế độ ăn uống

Fitness; Diet

17 Ngày chế độ ăn uống là một chế độ ăn uống tạo bởi Mike Moreno, một bác sĩ y học gia đình, trụ sở ở San Diego, California, Hoa Kỳ. Cuốn sách, có tiêu đề sau cùng tên là chế độ ăn uống, cũng được ...

MyPlate

Fitness; Diet

Thúc đẩy bởi các chính quyền Obama, biểu tượng MyPlate thay thế 19 năm của biểu tượng kim tự tháp thực phẩm. The MyPlate biểu tượng được chọn là một cách dễ dàng để nhắc nhở mọi người để được tâm của ...

mỡ

Fitness; Diet

Bao gồm hoặc có chứa chất béo, tức là béo.

phân tích trở kháng bioelectrical (BIA)

Fitness; Diet

Đây là một phương pháp để dự toán của bao nhiêu cơ thể chất béo được trình bày trong một người, bằng cách đi qua một dòng điện an toàn thông qua cơ thể của họ. Dòng chảy của các điện được thực hiện ...

Featured blossaries

Idioms Only Brits Understand

Chuyên mục: Culture   1 6 Terms

Venezuelan Chamber of Franchises

Chuyên mục: Business   1 5 Terms