Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Legal services > DNA forensics

DNA forensics

The application of the science of DNA to analyze evidence involved in criminal and civil litigation.

Contributors in DNA forensics

DNA forensics

độ sâu của tập trung

Legal services; DNA forensics

Phạm vi của khoảng cách giữa một ống kính và hình ảnh phẳng mà hình ảnh được hình thành bởi ống kính một thiết lập nhất định rõ ràng tập trung. Với một mục tiêu cao độ mở ống kính số kính hiển vi, độ ...

quy liên bang bằng chứng

Legal services; DNA forensics

Cơ thể của các quy tắc căn cứ chứng cớ, được sử dụng tại tòa án liên bang và được thông qua vào nhiều tòa án tiểu bang, thường tạo nên một bản tóm tắt của Pháp luật về bằng chứng trong nhiều hình ...

mặt phẳng trung tâm

Legal services; DNA forensics

Một mặt phẳng vuông góc với trục của một ống kính hay máy nhân bản và chạy qua tập trung.

haptoglobin

Legal services; DNA forensics

Một protein hiện diện trong huyết thanh máu kết hợp với hồng cầu để tạo thành một khu liên hợp nhanh chóng bị loại bỏ từ lưu thông của gan.

Cân bằng Hardy-Weinberg

Legal services; DNA forensics

Tại lớn ngẫu nhiên intrabreeding dân, không phải chịu sự lựa chọn quá nhiều hoặc đột biến, các tần số gen và kiểu gen sẽ vẫn không đổi thời gian công khai. Tổng của p² + 2pq + q² áp dụng ở trạng thái ...

xét xử

Legal services; DNA forensics

Bất kỳ tố tụng trước khi một thẩm phán hoặc thẩm phán khác (như là một viên chức điều trần hoặc ủy viên tòa án) mà không có một ban giám khảo trong đó bằng chứng và/hoặc đối số được trình bày để xác ...

tin giả

Legal services; DNA forensics

(1) Truyền thống, các lời khai được đưa ra bởi một nhân chứng người liên quan không những gì họ biết cá nhân nhưng, thay vào đó, những gì người khác đã nói; lời khai này là do đó phụ thuộc vào độ tin ...

Featured blossaries

Gothic Cathedrals

Chuyên mục: History   2 20 Terms

Christmas Markets

Chuyên mục: Travel   1 4 Terms