Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Materials science > Corrosion engineering

Corrosion engineering

The process of applying engineering science in the design and manufacturing of materials, structures and devices to manage and control corrosion.

Contributors in Corrosion engineering

Corrosion engineering

kim loại chuyển tiếp

Materials science; Corrosion engineering

Một kim loại mà mức năng lượng điện tử có sẵn chiếm trong đó đi rằng d-dải có ít hơn số lượng tối đa của các điện tử mười mỗi nguyên tử, ví dụ, sắt, coban, niken và vonfram. Các tính chất đặc biệt ...

làm cho deo

Materials science; Corrosion engineering

Một thuật ngữ chung nghĩa là một điều trị. bao gồm hệ thống sưởi ấm để và giữ ở nhiệt độ thích hợp, sau đó là làm mát tốc độ thích hợp, được sử dụng chủ yếu để làm mềm vật liệu kim loại, nhưng cũng ...

hematit

Materials science; Corrosion engineering

(1) Một khoáng vật sắt xuyên trong hệ thống therhombohedral; quan trọng nhất là của sắt. (2) Một ôxít sắt, Fe, O,, tương ứng với một nội dung sắt khoảng 70%.

ferrite

Materials science; Corrosion engineering

(1) Một dung dịch rắn của một hoặc nhiều yếu tố trong cơ thể có trung tâm khối sắt. Trừ khi nếu không được (ví dụ, như crôm ferrite), solute thường được giả định là cacbon. Trên một số sơ đồ cân ...

cặp vợ chồng

Materials science; Corrosion engineering

Một tế bào phát triển trong một điện từ tiếp xúc điện giữa hai các kim loại không giống nhau. Xem mạ ăn mòn.

rộng

Materials science; Corrosion engineering

(1) Sự hình thành ở nhiệt độ cao của các lớp sản phẩm dày ăn mòn trên một bề mặt kim loại. (2) Lắng đọng thành phần không hòa tan nước trên một bề mặt kim ...

chất tẩy rửa

Materials science; Corrosion engineering

Một sản phẩm có thể nhìn thấy ăn mòn gồm ngậm nước các ôxít sắt. Ứng dụng duy nhất để các hợp kim sắt. Xem cũng trắng chất tẩy rửa.

Featured blossaries

Lady Gaga Albums

Chuyên mục: Entertainment   2 7 Terms

The Ice Bucket Challenge

Chuyên mục: Entertainment   2 17 Terms