Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Astronomy > Comets

Comets

A comet is a solid body orbiting the sun typically composed of rock, dust, or ice.

Contributors in Comets

Comets

Sao chổi của Russell

Astronomy; Comets

Russell, Russell 3 là một sao chổi định kỳ trong hệ mặt trời. Nó được phát hiện bởi Kenneth S. Russell năm 1983.

Sao chổi của Howell

Astronomy; Comets

Howell là một sao chổi định kỳ trong hệ mặt trời.\u000aNgày 11 tháng chín 2031 sao chổi sẽ vượt qua 0.0750 AU (11,220,000 km; 6,970,000 dặm) từ sao Hỏa.

Hartley (sao chổi)

Astronomy; Comets

Hartley 1, Hartley 1 là một sao chổi gia đình định kỳ, sao Mộc trong hệ mặt trời.\u000aNgày 29 tháng tư 2164 sao chổi sẽ vượt qua 0.487 AU (72,900,000 km; 45,300,000 dặm) từ trái ...

Sao chổi Machholz

Astronomy; Comets

Sao chổi Machholz, chính thức được đặt tên là C/2004 Q2, là một sao chổi khoảng thời gian dài do Donald Machholz phát hiện ngày 27 tháng 8 năm 2004. , Nó đạt đến độ sáng bằng mắt thường trong tháng 1 ...

Helin-La Mã-Crockett (sao chổi)

Astronomy; Comets

Helin-La Mã-Crockett là một sao chổi định kỳ trong hệ mặt trời. Nó được phát hiện bởi Eleanor và Ron Helin ngày 5 của tháng 1 năm 1989 từ hình ảnh thu được trên thứ 3 và 4th of tháng đó. Là một sao ...

Sao chổi Wilson–Harrington

Astronomy; Comets

Sao chổi Wilson–Harrington là một sao chổi định kỳ (chính thức gọi là 107 P/Wilson–Harrington). Ít được biết đến khoảng nó phân biệt nó từ các sao chổi, nhưng đối với một thực tế rằng nó còn được gọi ...

Ca sĩ Brewster (sao chổi)

Astronomy; Comets

Ca sĩ Brewster là một sao chổi định kỳ trong hệ mặt trời. Tên của nó là không bình thường: co-discovered sao chổi mang tên của người được kết nối bằng dấu gạch ngang (ví dụ như Shoemaker-Levy 9, ...

Featured blossaries

Asia Cup 2015

Chuyên mục: Sports   2 10 Terms

Worst Jobs

Chuyên mục: Arts   2 7 Terms