Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Restaurants > Cafeterias

Cafeterias

Of or realting to a dining area designed to have customers serve themselves and proceed to sit in a public "seat yourself" common area. Cafeterias are common among schools and businesses.

Contributors in Cafeterias

Cafeterias

đầu bếp

Restaurants; Cafeterias

Một vị trí độc lập, thường là chuẩn bị các món ăn cụ thể trong một vị trí; cũng có thể dùng để gọi một nhóm nấu.

máy rửa chén

Restaurants; Fine dining

làm sạch dĩa và đồ dùng, và có thể được uỷ thác với các công việc chuẩn bị cơ bản.

súp

Restaurants; Fine dining

một món ăn tráng miệng làm từ các thành phần chủ yếu như thịt, rau, hoa quả, nước hay các loại chất lỏng khác

Featured blossaries

4th Grade Spelling Words

Chuyên mục: Arts   2 6 Terms

Rem Koolhaas

Chuyên mục: Arts   2 9 Terms