Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Water bodies > Bays

Bays

A body of water partially enclosed by land, larger than a cove and smaller than a gulf. Allows access to the sea.

Contributors in Bays

Bays

Ít Coos Bay

Water bodies; Bays

Ít Coos Bay là một vịnh trên bờ biển Maine. Nằm ở Washington County, giữa Roque Bluffs và Machiasport, nó kéo dài khoảng 5 dặm nội địa và 1,5 dặm Anh tại của nó rộng ...

Người Anh Bay

Water bodies; Bays

Người Anh Bay là một vịnh trong quận Washington, Maine. Vịnh này nằm giữa các thị xã Roque Bluffs và Jonesport. Nó được tách ra từ Chandler Bay về phía tây nam bởi Roque và đảo Great vân ...

Chandler Bay

Water bodies; Bays

Chandler Bay là một vịnh ở Jonesport, Maine. Nó được tách ra từ người Anh Bay về phía đông bắc bởi Roque và đảo Great vân sam. Vịnh kéo dài khoảng 6 dặm và là 2,5 dặm lúc rộng nhất của ...

Narraguagus vịnh

Water bodies; Bays

Narraguagus Vịnh là một vịnh trong quận Washington, Maine. Nằm ở cửa sông Narraguagus giữa các thị xã Harrington và Steuben, nó được tách ra khỏi Harrington Bay về phía đông bắc bởi Fastet đảo và ...

Harrington Bay

Water bodies; Bays

Harrington Bay là một vịnh trong quận Washington, Maine. Nằm giữa các thị xã Harrington và Steuben, nó được tách ra từ Pleasant Bay phía đông Ripley cổ, và từ Narraguagus Bay về phía tây và nam của ...

Dyer Bay

Water bodies; Bays

Dyer Bay là một vịnh ở Steuben, Maine. Nó được tách ra từ Cheboygan Hill ở phía đông bởi Petit Manan điểm, và từ Moscow Bay về phía tây bởi Dyer cổ. Vịnh kéo dài khoảng 6 dặm và có 1 tại của nó rộng ...

Dễ chịu Bay

Water bodies; Bays

Pleasant Bay là một vịnh trong quận Washington, Maine, tại cửa sông Pleasant.

Featured blossaries

Carbon Nano Computer

Chuyên mục: Technology   1 13 Terms

Emily Griffin

Chuyên mục: Literature   1 4 Terms