join-the-team.jpg
Join the TermWiki Movement! Sharing your terms and defining your world is the new way to create change.
market_yourself.jpg
What I like about TermWiki as a translator is that for every term I create, I’m always shown as the contributor. It’s a great way to market myself.
redefine_social_network.jpg
Millions of terms, hundreds of categories, and thousands of contributors—TermWiki redefines social knowledge sharing.
show_it.jpg
Don't just say you know it. Show it!
no-selfies.jpg
Don’t just share your selfies… share something more meaningful. Showcase your knowledge.
unique-idea.jpg
Have a unique idea? Coin a term today!
challenge_yourself.jpg
Selfies, gossip and tweets are easy! Challenge yourself with something stimulating. Define your knowledge!
classroom_blossary.jpg
There’s a whole new dimension to classroom interaction! Test-drive a blossary for your classroom today.
total_recall.jpg
My email program’s recall function is a joke! They need Total Recall now!
looking_for_translators.jpg
Looking for translators? Check out their work right here on TermWiki!

Add a new term

Share a term with millions of visitors from around the world

Dịch thuật ngữ

Break down language barriers one term as a time

Blossary

Define everything for the knowledge economy

TermWiki Pro

Manage your business terminology for global success

History TermsAdd a term

Dhammazedi Bell

History; Ancient history

Bell Dhammazedi lớn, nó đã được nói rằng Dhammazedi là ...

Petra

History; Middle eastern history

Thế kỷ 15 nhất Peru and archaeological trang web trong ...

Tắm La Mã xu Hoard Discovery

History; Ancient Rome

Một thông báo trong tháng ba năm 2012 đã tiết lộ rằng một ...

Nebuchadrezzar

History; World history

Vua của Babylon (r.604-562 TCN), con trai của Nabopolassar. ...

Politics TermsAdd a term

người đàn ông của phong trào quyền

Politics; General politics

Một phong trào hoạt động bắt đầu trong thập niên 1970 trong ...

Thụy sĩ điều hành trả quy tắc

Politics; European politics

Do cuộc thăm dò vào ngày 3 tháng 8 năm 2013, Thụy sĩ đã bỏ ...

muỗng bạc

Politics; U.S. politics

Một thuật ngữ thường được sử dụng để mô tả sự giàu có, đặc ...

George Clooney bắt giữ

Politics; Protest

George Clooney, ngôi sao Hollywood, bị bắt vào 16 Tháng ba, ...

Law TermsAdd a term

gia đình

Law; General law

Họ này bao gồm một nhóm người liên quan bằng máu, hôn nhân ...

Dự luật Đình chỉ hoạt động vi phạm bản quyền trực tuyến (SOPA)

Law; General law

Một dự luật của Mỹ đang tranh cải được đưa vào luật Hoa Kỳ, ...

Mọi cá nhân không phải chứng minh là mình vô tội.

Law; US law

Một điều luật mới của Hoa Kỳ cho phép chính phủ nước này ...

Face'Book'

Law; Patent & trademark

Facebook đã thực hiện một trạng thái đáng kể khả năng Cập ...

Featured blossariesBắt đầu một bảng chú giải

Asian Banker Publications

Chuyên mục: Business   1 13 Terms

Mental Disorders

Chuyên mục: Health   1 10 Terms

Study English

Chuyên mục: Arts   1 13 Terms

Dothithuy's Terms

Tất cả cơ sở của ngươi thuộc về ta

Internet; Internet memes

Cụm từ này có mặt trên một trò chơi cũ rất được ưa thích ...

Máy ghi hình cá nhân

Advertising; Television advertising

Một thuật ngữ chung miêu tả một thiết bị tương tự VCR ...

Quy trình rủi ro thấp

Internet; Internet security

loại quy trình được xem là ít có khả năng bị virus xâm ...