join-the-team.jpg
Join the TermWiki Movement! Sharing your terms and defining your world is the new way to create change.
market_yourself.jpg
What I like about TermWiki as a translator is that for every term I create, I’m always shown as the contributor. It’s a great way to market myself.
redefine_social_network.jpg
Millions of terms, hundreds of categories, and thousands of contributors—TermWiki redefines social knowledge sharing.
show_it.jpg
Don't just say you know it. Show it!
no-selfies.jpg
Don’t just share your selfies… share something more meaningful. Showcase your knowledge.
unique-idea.jpg
Have a unique idea? Coin a term today!
challenge_yourself.jpg
Selfies, gossip and tweets are easy! Challenge yourself with something stimulating. Define your knowledge!
classroom_blossary.jpg
There’s a whole new dimension to classroom interaction! Test-drive a blossary for your classroom today.
total_recall.jpg
My email program’s recall function is a joke! They need Total Recall now!
looking_for_translators.jpg
Looking for translators? Check out their work right here on TermWiki!

Add a new term

Share a term with millions of visitors from around the world

Dịch thuật ngữ

Break down language barriers one term as a time

Blossary

Define everything for the knowledge economy

TermWiki Pro

Manage your business terminology for global success

Geography TermsAdd a term

Pattaya

Geography; Countries & Territories

Pattaya là một thành phố ở Thái Lan, nằm trên bờ biển phía ...

Lampedusa

Geography; Countries & Territories

Điểm cực Nam tại ý, Lampedusa là lớn nhất của đảo Pelagie, ...

La Défense

Geography; Geography

La Défense là khu kinh doanh chính nằm ở Pháp Paris đô thị ...

Santa Maria

Geography; Cities & towns

Santa Maria (đầy đủ tên Santa Maria da Boca do Monte) là ...

Arts TermsAdd a term

demoscene

Arts & crafts; Modern art

Một nền văn hóa nghệ thuật máy tính tạo ra 'demo' - sản ...

Terracotta warriors

Arts & crafts; Sculpture

Các "Terra Cotta Warriors and Horses" là một bộ sưu tập tác ...

Một công cụ để lừa dối và giết mổ

Arts & crafts; Modern art

Một phần của tác phẩm nghệ thuật tạo bởi Caleb Larson, đó ...

Bagel đầu

Arts & crafts; Body art

Một biểu hiện mới của nghệ thuật cơ thể đạt được bằng cách ...

Fashion TermsAdd a term

La Senza

Retail; Retail stores

Công ty Senza la là một cửa hàng bán lẻ Canada thời trang, ...

phù hợp với cơ thể đầy đủ

Fashion; Brands & labels

RootSuit này được thực hiện của quần 91% phí bảo hiểm ...

activewear

Fashion; General jewelry

Activewear đề cập đến bất kỳ loại quần áo được thiết kế để ...

Sài Gòn trên áo dài

Fashion; General fashion

Rất nhiều hình ảnh mang nét đặc trưng Sài Gòn đã được nhà ...

Featured blossariesBắt đầu một bảng chú giải

15 Most Weird and Exotic Fruits

Chuyên mục: Food   1 15 Terms

South African Politicians

Chuyên mục: Politics   2 4 Terms

Unsung Science Heroines

Chuyên mục: Science   1 11 Terms

Selene623's Terms

Dibrugarh

Beverages; Tea

Một trong 7 quận trồng trà phát triểu ở Assam. Quận trà ...

Dehru Dun

Beverages; Tea

Một loại trà trồn ở bang Uttar Pradesh, tây bắc Ấn Độ ...

billy

Food (other); Tea

tiếng Úc để chỉ một ấm thiếc nhỏ dùng để pha trà trên ...