join-the-team.jpg
Join the TermWiki Movement! Sharing your terms and defining your world is the new way to create change.
market_yourself.jpg
What I like about TermWiki as a translator is that for every term I create, I’m always shown as the contributor. It’s a great way to market myself.
redefine_social_network.jpg
Millions of terms, hundreds of categories, and thousands of contributors—TermWiki redefines social knowledge sharing.
show_it.jpg
Don't just say you know it. Show it!
no-selfies.jpg
Don’t just share your selfies… share something more meaningful. Showcase your knowledge.
unique-idea.jpg
Have a unique idea? Coin a term today!
challenge_yourself.jpg
Selfies, gossip and tweets are easy! Challenge yourself with something stimulating. Define your knowledge!
classroom_blossary.jpg
There’s a whole new dimension to classroom interaction! Test-drive a blossary for your classroom today.
total_recall.jpg
My email program’s recall function is a joke! They need Total Recall now!
looking_for_translators.jpg
Looking for translators? Check out their work right here on TermWiki!

Add a new term

Share a term with millions of visitors from around the world

Dịch thuật ngữ

Break down language barriers one term as a time

Blossary

Define everything for the knowledge economy

TermWiki Pro

Manage your business terminology for global success

Education TermsAdd a term

vấn đề của lúa mì và bàn cờ

Education; Knowledge

Một vấn đề nổi tiếng, đôi khi được quy cho một cuộc trò ...

Học sinh độ tuổi trẻ hơn ra nước ngoài học tập ngày càng tăng

Education; Higher education

Học sinh độ tuổi trẻ hơn ra nước ngoài học tập ngày càng ...

chứng thoát vị

Education; SAT vocabulary

Protrusion của bất kỳ cơ quan nội tạng toàn bộ hoặc một ...

người máy

Education; SAT vocabulary

Bất cứ sinh vật có hành động được hoặc xuất hiện cho được ...

Culture TermsAdd a term

Amerasian

Culture; People

Amerasian là một người sinh ra ở Châu á, để một Mỹ quân sự ...

Hipster

Culture; Popular culture

Hipsters là một subculture của người đàn ông và phụ nữ ...

Kancho

Culture; Others

Kancho là một trò đùa tinh nghịch phổ biến ở Nhật Bản, thực ...

Cơn thịnh nộ Nut

Culture; Popular culture

Một sự cố trên chuyến bay buộc một chiếc máy bay Korean Air ...

Science TermsAdd a term

biến đổi cá

Science; Basic science

DNA của cá đã được sửa đổi bằng cách sử dụng kỹ thuật kỹ ...

femto nhiếp ảnh

Science; General science

Công nghệ mới của nhiếp ảnh mà chụp ảnh tại về tỷ lệ của ...

vi sinh vật học dệt

Science; General science

Chi nhánh đó của vi sinh học công nghiệp có liên quan với ...

Texas Sharpshooter sai lầm

Science; General science

Những sai lầm hợp lý mà ai đó xác định một mẫu trong một cơ ...

Featured blossariesBắt đầu một bảng chú giải

Apple Watch Features

Chuyên mục: Technology   2 8 Terms

Gemstones

Chuyên mục: Objects   1 18 Terms

Programming Languages

Chuyên mục: Languages   2 17 Terms