Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Chemistry > General chemistry

General chemistry

Contributors in General chemistry

General chemistry

tantali

Chemistry; General chemistry

Một nguyên tố hóa học có ký hiệu Ta và số nguyên tử là 73. Trước đây được gọi là tantalium, cái tên xuất phát từ Tantalus, một anh hùng trong thần thoại Hy Lạp. (3) Tantali là một hiếm, cứng, màu ...

gadolini

Chemistry; General chemistry

Một nguyên tố hóa học có ký hiệu Gd và số nguyên tử bằng 64. Nó là một kim loại đất hiếm màu trắng bạc, tánh dể sai khiến và dễ uốn.

terbi

Chemistry; General chemistry

Một nguyên tố hóa học với ký hiệu Tb và số nguyên tử 65. Nó là một kim loại đất hiếm màu trắng bạc là tánh dể sai khiến, dễ uốn và mềm mại, đủ để cắt bằng dao. Terbi không bao giờ được tìm thấy trong ...

dysprosi

Chemistry; General chemistry

Một nguyên tố hóa học có ký hiệu Dy và số nguyên tử 66. Nó là một nguyên tố đất hiếm với ánh bạc kim loại.

holmi

Chemistry; General chemistry

Một nguyên tố hóa học có ký hiệu hồ và số nguyên tử 67. Một phần của seri lanthanide holmi là một nguyên tố đất hiếm.

Bari

Chemistry; General chemistry

Một nguyên tố hóa học có ký hiệu Ba và số nguyên tử 56. Nó là yếu tố thứ năm trong nhóm 2, một kim loại mềm màu trắng bạc kim loại kiềm.

iốt

Chemistry; General chemistry

Một nguyên tố hóa học có ký hiệu tôi và số nguyên tử 53. Iốt và các hợp chất của nó là chủ yếu được sử dụng trong dinh dưỡng, và trong công nghiệp sản xuất axit axetic và một số ...

Featured blossaries

Top U.S. Universities 2013-2014

Chuyên mục: Education   1 20 Terms

Fitness Fads

Chuyên mục: Health   2 9 Terms