Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Chemistry > General chemistry

General chemistry

Contributors in General chemistry

General chemistry

kéo dài

Chemistry; General chemistry

Các hành động của cách kéo dài, hoặc bang được kéo dài; protraction; phần mở rộng

btex

Chemistry; General chemistry

BTEX là một từ viết tắt là viết tắt của benzen, toluen, Êtylbenzen, và xylenes. Các hợp chất này là một số trong các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) được tìm thấy trong dầu mỏ derivatives như xăng ...

năng suất

Chemistry; Acrylic paint

Số tiền thu được từ một quy trình hay phản ứng, liên quan đến lý thuyết số tiền tối đa nhận được.

Hassi

Chemistry; General chemistry

Một nguyên tố tổng hợp với kí hiệu Hs và số nguyên tử 108. Nó là nguyên tố nặng nhất của các nguyên tố nhóm 8. Thí nghiệm đã xác nhận rằng Hassi là một thành viên tiêu biểu của nhóm 8 hiển thị một ...

bohri

Chemistry; General chemistry

Một nguyên tố hóa học với kí hiệu Bh và số nguyên tử 107, và là nguyên tố nặng nhất của nhóm 7. Nó là một nguyên tố tổng hợp có đồng vị ổn định nhất được biết đến, 270Bh, có chu kỳ bán rã 61 giây. ...

Meitneri

Chemistry; General chemistry

Một nguyên tố hóa học có kí hiệu Mt và số nguyên tử 109. Nó được đặt như là thành viên nguyên tố nặng nhất của nhóm 9 (hoặc VIII) trong bảng tuần hoàn, nhưng một đồng vị ổn định đầy đủ chưa được biết ...

Darmstadti

Chemistry; General chemistry

Một nguyên tố hóa học với kí hiệu Ds và số nguyên tử 110. Nó được đặt như là thành viên nguyên tố nặng nhất của nhóm 10 nhưng một đồng vị ổn định đầy đủ chưa được biết đến mà sẽ cho phép các thí ...

Featured blossaries

Role Play Games (RPG)

Chuyên mục: Entertainment   1 19 Terms

Robin Williams Famous Movies

Chuyên mục: Entertainment   2 6 Terms