Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Chemistry > General chemistry

General chemistry

Contributors in General chemistry

General chemistry

Bạch kim

Chemistry; General chemistry

Một nguyên tố hóa học với ký hiệu hóa học Pt và một số nguyên tử tổng 78. Tên của nó có nguồn gốc từ thuật ngữ tiếng Tây Ban Nha Lewiston del Pinto, nghĩa là dịch thành "ít bạc của sông Pinto. "(1) ...

thori

Chemistry; General chemistry

Tự nhiên nguyên tố hóa học phóng xạ với kí hiệu Th và số nguyên tử bằng 90. Nó phát hiện năm 1828 và được đặt theo Thor, thần Bắc Âu sấm sét.

prtotactinium

Chemistry; General chemistry

Một nguyên tố hóa học với kí hiệu Pa và số nguyên tử 91. Nó là một kim loại dày đặc, màu xám bạc mà dễ dàng phản ứng với ôxy, hơi nước và các axit vô cơ. Nó tạo thành các hợp chất hóa học nơi ...

urani

Chemistry; General chemistry

Một màu trắng bạc kim loại hóa chất tố trong loạt actinide bảng tuần hoàn, với số nguyên tử là 92. Nó được phân công các ký hiệu hóa học U. một nguyên tử urani có 92 proton và electron 92, trong đó 6 ...

neptuni

Chemistry; General chemistry

Một nguyên tố hóa học có ký hiệu Np và số nguyên tử là 93. Kim loại một phóng xạ, neptuni là nguyên tố transuranic đầu tiên và thuộc dòng actinide.

astatin

Chemistry; General chemistry

Một nguyên tố hóa học phóng xạ với kí hiệu At và số nguyên tử là 85. Nó xảy ra trên trái đất chỉ như là kết quả của phân rã của các nguyên tố nặng ...

Radon

Chemistry; General chemistry

Một nguyên tố hóa học có ký hiệu Rn và số nguyên tử là 86. Là một phóng xạ không màu, không mùi, tasteless khí hiếm, xảy ra tự nhiên như là sản phẩm phân rã của urani hoặc thori. Đồng vị ổn định nhất ...

Featured blossaries

Role Play Games (RPG)

Chuyên mục: Entertainment   1 19 Terms

Robin Williams Famous Movies

Chuyên mục: Entertainment   2 6 Terms