Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Chemistry > General chemistry

General chemistry

Contributors in General chemistry

General chemistry

Franxi

Chemistry; General chemistry

Một nguyên tố hóa học có ký hiệu Fr và số nguyên tử bằng 87. Nó trước đây được gọi là eka-xêzi và actini K. nó có độ âm điện thấp nhất của tất cả các yếu tố được biết đến, và là nguyên tố hiếm nhất ...

radi

Chemistry; General chemistry

Một nguyên tố hóa học với số nguyên tử 88, đại diện bởi biểu tượng Ra. radi là một kim loại kiềm thổ gần như tinh khiết màu trắng, nhưng nó dễ dàng ôxi hóa trên tiếp xúc với không khí, trở thành màu ...

actini

Chemistry; General chemistry

Nguyên một phóng xạ tố hóa học với ký hiệu Ac và số nguyên tử là 89, được phát hiện năm 1899. Nó là một nguyên tố phóng xạ không primordial.

Erbi

Chemistry; General chemistry

Một nguyên tố hóa học thuộc nhóm Lantan series, với kí hiệu Er và số nguyên tử là 68. Kim loại rắn màu trắng bạc khi giả tạo bị cô lập, tự nhiên erbi luôn luôn tìm thấy hóa học kết hợp với các yếu tố ...

Thuli

Chemistry; General chemistry

Một nguyên tố hóa học có kí hiệu Tm và số nguyên tử 69. Thuli là thứ hai ít nhất phong phú của các nguyên tố nhóm Lantan (promethi chỉ tìm thấy với số lượng dấu vết trên trái đất). Nó là một kim loại ...

Luteti

Chemistry; General chemistry

Một nguyên tố hóa học có kí hiệu Lu và số nguyên tử 71. It's tố trong nhóm Lantan, mà, cùng với nhóm Lantan Co, giải thích nhiều tính chất quan trọng của luteti, chẳng hạn như trong số các nguyên tố ...

hafni

Chemistry; General chemistry

Một nguyên tố hóa học có ký hiệu Hf và số nguyên tử 72. Một bóng, màu xám, kim loại chuyển tiếp tetravalent, hafni hóa học giống với zirconi và được tìm thấy trong các khoáng vật ...

Featured blossaries

Top U.S. Universities 2013-2014

Chuyên mục: Education   1 20 Terms

Fitness Fads

Chuyên mục: Health   2 9 Terms