Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Timepieces > Watches

Watches

Of or relating to timepieces worn on the wrist or kept in a convenient place, such as a coat pocket.

Contributors in Watches

Watches

đồng hồ kỹ thuật số

Timepieces; Watches

Một đồng hồ hiển thị thời gian thông qua con số thay vì thông qua mặt đồng hồ và kim đồng hồ

đồng hồ đo độ sâu

Timepieces; Watches

Một thiết bị trên đồng hồ của thợ lặn để xác định độ sâu của người đeo bằng cách đo áp lực nước. Nó cho thấy độ sâu bằng kim và 1 một mặt chia độ trên mặt đồng hồ thông qua màn hình hiển thị kỹ thuật ...

cảm biến chiều sâu

Timepieces; Watches

Một thiết bị trên đồng hồ của thợ lặn để xác định độ sâu của người đeo bằng cách đo áp lực nước. Nó cho thấy độ sâu bằng kim và mặt chia độ trên mặt đồng hồ thông qua màn hình hiển thị kỹ thuật ...

chốt lò xo

Timepieces; Watches

Những thanh lò xo giữa những mấu lồi trên vỏ đồng hồ, được sử dụng để đính kèm một dây đeo hay vòng tay kim loại vào vỏ đồng hồ.

thanh lò xo

Timepieces; Watches

Những thanh lò xo giữa những mấu lồi trên vỏ đồng hồ, được sử dụng để đính kèm một dây đeo hay vòng tay kim loại vào vỏ đồng hồ.

đồng hồ bấm giờ trong đua thuyền buồm

Timepieces; Watches

Một đồng hồ đếm ngược (xem đồng hồ đếm ngược)phát ra tín hiệu cảnh báo trong suốt thời gian đếm ngược của một cuộc đua thuyền

bộ phận lên dây đồng hồ

Timepieces; Watches

Nút ở phía bên phải của vỏ đồng hồ sử dụng để lên dây lò xo chính. Cũng được gọi là "chóp"

Featured blossaries

Knitting Needles

Chuyên mục: Arts   1 21 Terms

Popular Apple Species

Chuyên mục: Food   1 10 Terms