Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Art history > Visual arts

Visual arts

Of or pertaining to any artistic creation that we can look at, such as paintings, drawings, or video footage.

Contributors in Visual arts

Visual arts

Baroque

Art history; Visual arts

Thuật ngữ này đã đến để chỉ một thời kỳ phong cách tương ứng gần với thế kỷ 17 tại châu Âu (chủ yếu là công giáo) (nói chung sau trên mannerism trong thế kỷ 16 và sáp nhập vào các rococo sau này ...

thành phần

Art history; Visual arts

Trong nghệ thuật thị giác, sự sắp xếp của các yếu tố của một tác phẩm, hoặc, như leon battista alberti thể hiện nó (trong cuốn "sách hai" của trên bức tranh): "quy tắc trong bức tranh mà những phần ...

Trang trí

Art history; Visual arts

Một cái gì đó cho biết thêm vẻ đẹp, riêng biệt từ một đối tượng hoàn toàn là representational hoặc chức năng chất lượng tốt.

tóm tắt nghĩa biểu hiện

Art history; Visual arts

Một phong trào trong bức tranh mà phát triển từ cuối năm 1940 thông qua những năm 1950, chủ yếu là tại thành phố new york (và do đó cũng được gọi là trường new york). Theo phiếu tự đánh giá "bức ...

màu trường Sơn

Art history; Visual arts

Đôi khi coi là một sự phát triển của chủ nghĩa biểu hiện trừu tượng, composes hình ảnh ra khỏi các khu vực lớn, juxtaposed đơn màu sắc. Key gồm mark rothko, jules olitski và helen ...

Huy hiệu

Art history; Visual arts

Nói chung, một đối tượng hoặc hình ảnh mà đứng tượng trưng cho một chất lượng, hành động, nhà nước hoặc lớp; cụ thể hơn, một bản vẽ thể hiện một đạo đức fable hoặc hình ...

nhà

Art history; Visual arts

Một phong trào trong bức tranh mà phát triển chủ yếu ở paris trong những thập niên đầu tiên của thế kỷ XX, dẫn đầu bởi pablo picasso và georges braque (và rất nhiều chịu ảnh hưởng của paul cezanne) ...

Featured blossaries

Christmas Markets

Chuyên mục: Travel   1 4 Terms

High Level CPS

Chuyên mục: Engineering   1 1 Terms