Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Biology; Chemistry > Toxicology

Toxicology

A branch of biology, chemistry, and medicine concerned with the study of the adverse effects of chemicals or physical agents on living organisms, as well as the symptoms, mechanisms, treatments and detection of poisoning, especially the poisoning of people.

Contributors in Toxicology

Toxicology

biến đổi gen

Biology; Toxicology

Tính từ được sử dụng để mô tả các loài động vật mang một gen được giới thiệu bởi vi tiêm chích DNA thành hạt nhân của trứng thụ tinh.

phototoxicity

Biology; Toxicology

Tác dụng phụ do tiếp xúc với ánh sáng năng lượng, đặc biệt là những sản xuất trong da.

tình trạng repeatability

Biology; Toxicology

Điều kiện của đo lường trong một tập hợp các điều kiện bao gồm đo lường cùng một thủ tục, cùng một nhà điều hành, cùng một hệ thống đo, điều kiện hoạt động tương tự và cùng một vị trí, và replicated ...

điều kiện repeatability của đo lường

Biology; Toxicology

Điều kiện của đo lường trong một tập hợp các điều kiện bao gồm đo lường cùng một thủ tục, cùng một nhà điều hành, cùng một hệ thống đo, điều kiện hoạt động tương tự và cùng một vị trí, và replicated ...

thyrotoxicosis

Biology; Toxicology

Điều kiện dẫn đến nồng độ quá mức của hormon tuyến giáp, như trong hyperthyroidism, đặc trưng bởi phồng mắt và nhịp tim nhanh chóng.

tỷ lệ hằng số (k)

Biology; Toxicology

Hằng số trong một tỷ lệ của phản ứng (v) phương; Ví dụ, v = k (A) một (B) sinh...... nơi mà (A), (B) vv là nồng độ reactant, k là tỷ lệ thường xuyên, và a, b, vv đang tương ứng thực nghiệm hằng. Lưu ...

hệ số tỷ lệ

Biology; Toxicology

Hằng số trong một tỷ lệ của phản ứng (v) phương; Ví dụ, v = k (A) một (B) sinh...... nơi mà (A), (B) vv là nồng độ reactant, k là tỷ lệ thường xuyên, và a, b, vv đang tương ứng thực nghiệm hằng. Lưu ...

Featured blossaries

Frank Sinatra

Chuyên mục: Entertainment   1 1 Terms

Brand Management

Chuyên mục: Business   2 13 Terms