Contributors in TV equipment

TV equipment

cong TV

Broadcasting & receiving; TV equipment

Cong TV là một loại bộ truyền hình có một màn hình hơi những theo chiều ngang. Cong thiết kế bắt mắt tốt hơn với của kháng cáo giác sống động, tạo ra một kinh nghiệm độc đáo xem không thể với các căn ...

Featured blossaries

The Trump Family

Chuyên mục: Entertainment   1 6 Terms

Airplane Disasters

Chuyên mục: History   1 4 Terms