Contributors in Switches

Switches

liên hệ văn phòng phẩm

Electronic components; Switches

Liên hệ không di chuyển. Thường tách rời với sự kết thúc của nhà ga bên trong cơ thể chuyển đổi.

Flash mạ

Electronic components; Switches

Một rất mỏng hay "tức thì" mạ (thường ít hơn 0,25 micron dày).

thông lượng

Electronic components; Switches

Hóa chất được sử dụng để làm sạch bề mặt kim loại hàn. Xuất lần lượt bị ô nhiễm kim loại bề mặt thành phần sạch sẽ, solderable.

cố định liên hệ

Electronic components; Switches

Liên hệ không di chuyển. Thường tách rời với sự kết thúc của nhà ga bên trong cơ thể chuyển đổi.

liên hệ với khu vực

Electronic components; Switches

Các bề mặt kim loại mà đi vào tiếp xúc thân thể để hoàn thành một mạch điện. Những bề mặt được tìm thấy trên di chuyển địa chỉ liên lạc và thiết bị đầu ...

liên hệ với khối

Electronic components; Switches

Một yếu tố chuyển mạch mà được thêm đơn lẻ hoặc trong các nhóm vào một nhà điều hành để làm cho một chuyển đổi hoàn tất. Thường được sử dụng với bộ điều khiển công nghiệp (APEM A01 và A02 ...

liên hệ với thư bị trả lại

Electronic components; Switches

Giờ trong thời gian chuyển đổi trong đó sự mất ổn định điện (thư bị trả lại) gây ra bởi bật các số liên lạc là quan sát. Khối lượng tương đối của các địa chỉ liên lạc, lực lượng và tần số hỗ trợ các ...

Featured blossaries

British food

Chuyên mục: Food   1 1 Terms

Famous Musicians Named John

Chuyên mục: Entertainment   6 21 Terms