Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Building materials > Stone

Stone

A piece of rock that is quarried then worked into a specific size or shape to serve a function as a useful building or paving material.

Contributors in Stone

Stone

mặt xiên (của cạnh cửa)

Building materials; Stone

Một bề mặt vát hoặc nghiêng.

liên kết nối với tường

Building materials; Stone

Một mảnh xây ghép hoặc kim loại kết nối các mảng ghép của nề với nhau hoặc với các vật liệu khác.

cạnh cưa

Building materials; Stone

Một cạnh cắt sắc bén thường đạt được bằng cách cắt với một lưỡi dao kim cương,bộ lưỡi cưa hoặc cưa dây

styolite

Building materials; Stone

Một dọc Khướu, cột cấu trúc xảy ra ở một số bi, và tài liệu tương tự như đá cẩm thạch nó xảy ra.

Amphitheater

Building materials; Stone

Một hình tròn hoặc hình elip trường đính kèm bởi mức độ ngày càng tăng số ghế đá xung quanh khu vực mở chính được sử dụng bởi những người La Mã cho xiếc và chức cuộc thi. Các Amphitheatre của Hy Lạp ...

Phaenokristall

Building materials; Stone

Trong các đá mácma, các tinh thể tương đối cao và nổi bật trong một tinh vi ma trận hoặc mặt đất khối lượng.

máy nhô

Building materials; Stone

là một tảng đá được chạm và đặt trên đỉnh của máy vòm có sườn.

Featured blossaries

Zodiac Characteristics

Chuyên mục: Religion   1 12 Terms

The world of travel

Chuyên mục: Other   1 6 Terms