Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Automotive > Sport utility vehicle

Sport utility vehicle

A rugged automotive vehicle similar to a station wagon but built on a light-truck chassis, and is usually equipped with four-wheel drive for on- or off-road ability.

Contributors in Sport utility vehicle

Sport utility vehicle

M-1

Automotive; Sport utility vehicle

Toyota FT-1 là một khái niệm xe ra mắt tại 2014 ngày North American International Auto Show. ' FT ' là viết tắt của tương lai Toyota. Trong khi ' 1 ' có nghĩa là một số hoặc một cuối ...

Featured blossaries

British Nobility

Chuyên mục: Politics   1 5 Terms

Famous Poets

Chuyên mục: Literature   1 6 Terms