Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Banking > Savings

Savings

Referring to the process of saving and accumulating money by economy and laying it away for later use, usually over a long period of time.

Contributors in Savings

Savings

Tính lãi kép

Banking; Savings

Kiếm quan tâm về một tài sản, và reinvesting những khoản tiết kiệm cho trả về lớn hơn trong tương lai.

Thủ quỹ, thu ngân

Banking; Personal banking

Người làm việc tại một cửa sổ trong một ngân hàng đã nhận được tiền gửi, bàn tay ra tiền mặt và thực hiện các nhiệm vụ khác.

Doanh nhân mới nổi

Banking; Savings

Một chủ sở hữu của một công ty trở nên giàu có nhanh chóng sau IPO của công ty.

Loro tài khoản

Banking; Savings

Một tài khoản dịch vụ bởi một ngân hàng trên danh nghĩa của một chủ sở hữu tài khoản ngân hàng.

tài khoản không hoạt động

Banking; Savings

Nói chung, một tài khoản tiết kiệm thấp-cân bằng mà đã cho thấy không có hoạt động (tiền gửi và/hoặc rút tiền) trong một thời gian dài, khác hơn là gửi bài của quan tâm và/hoặc dịch vụ. Những hạn chế ...

Featured blossaries

25 Apps That Will Save You Lots of Money

Chuyên mục: Technology   1 25 Terms

Asia Cup 2015

Chuyên mục: Sports   2 10 Terms