Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Network hardware > Routers

Routers

Terms that relate to devices that directs data packets between computer networks. A router is connected to two or more data lines from different networks.

Contributors in Routers

Routers

Kết nối Cloud

Network hardware; Routers

Kết nối Cloud là một nền tảng thiết kế của Cisco cho phép người dùng truy cập vào mạng lưới nhà của họ từ xa qua Internet từ một thiết bị được kết nối như là một điện thoại di động Android hoặc ...

Virgin MiFi

Network hardware; Routers

Virgin Mobile USA là về để khởi động của thiết bị đầu tiên MiFi sẽ sử dụng của Sprint EVDO Rev A mạng, và chia sẻ kết nối 3G cùng với tối đa năm khách hàng kết nối WiFi. MVNO của tỷ giá khoảng từ ...

Featured blossaries

Carbon Nano Computer

Chuyên mục: Technology   1 13 Terms

Emily Griffin

Chuyên mục: Literature   1 4 Terms