Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Business services > Relocation

Relocation

Referring to any service that assists a family to move house or a business to move from one establishment to another.

Contributors in Relocation

Relocation

tiêu đề cơ quan

Business services; Relocation

Một đại diện của một công ty tiêu đề mà các vấn đề chính sách trên danh nghĩa của một công ty tiêu đề, các cơ quan tiêu đề không phải là thực tế hãng bảo ...

tiêu đề

Business services; Relocation

Tystiolaeth ysgrifenedig để chứng minh quyền sở hữu của một mảnh cụ thể của tài sản.

thuê nhà chung

Business services; Relocation

Một bất động sản hoặc quan tâm đến đất được tổ chức bởi hai hay nhiều người, mỗi người có quyền bình đẳng của sở hữu và thưởng thức, nhưng mà không có bất kỳ quyền kế vị của survivorship giữa các chủ ...

thẩm định tái định cư

Business services; Relocation

Các phương pháp và định dạng mà giá bán dự đoán của một đơn vị nhà ở khu dân cư, bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận thị trường dữ liệu giá trị, được thành lập. Giả định một cánh tay dài giao ...

trợ cấp tái định cư

Business services; Relocation

Một phụ cấp cung cấp cho chuyển nhân viên để bù đắp chi phí linh tinh gặp phải trong một động thái hộ gia đình, mà không nếu không hoàn trả. Phụ cấp là trả tiền hoặc là một trọn hoặc trên cơ sở là ...

tái cấp vốn

Business services; Relocation

Quá trình trả hết có một khoản vay với số tiền thu được từ một khoản cho vay mới bằng cách sử dụng các tài sản tương tự như bảo mật.

tiêu đề công ty

Business services; Relocation

Một công ty chuyên về cách kiểm tra và nhằm bảo đảm tiêu đề để bất động sản, ví dụ như Stewart Title.

Featured blossaries

War

Chuyên mục: History   3 21 Terms

World's Geatest People of All Time

Chuyên mục: History   1 1 Terms