Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Holiday > Religious holidays

Religious holidays

Contributors in Religious holidays

Religious holidays

Shrove thứ ba

Holiday; Religious holidays

Ngày trước thứ tư Ash và sự khởi đầu của mùa chay, như gọi chủ yếu ở các nước khối thịnh vượng chung. Từ 'shrove' có nguồn gốc của nó trong tiếng Anh động từ 'shrive', để đạt được sự tha thứ cho tội ...

Lễ Giáng Sinh

Holiday; Religious holidays

Việc ăn mừng hằng năm và lể hội văn hóa tổ chức khắp thế giới, thông thường vào ngày 25 tháng 12. Ngày này đánh dấu ngày sinh ra đời của Chúa Jesus Christ, mặc dù người Cơ Đốc giáo ăn mừng lễ này và ...

Featured blossaries

Financial Derivatives (Options and Futures)

Chuyên mục: Business   3 7 Terms

Top 5 TV series of 2014

Chuyên mục: Entertainment   1 4 Terms