Contributors in Regulatory

Regulatory

lệnh

Life Sciences; Regulatory

Một thứ tự do Toà án yêu cầu bị đơn để làm hoặc không làm một hành vi xác định.

thẩm phán

Life Sciences; Regulatory

Một quan tòa bán thời gian hoặc toàn thời gian chính thức có thẩm quyền xét xử các vụ tội nhẹ mà không có bồi thẩm đoàn, và để thực hiện một số nhiệm vụ khác của tòa án, chẳng hạn như phát lệnh kiểm ...

giấy bảo đảm

Life Sciences; Regulatory

Một thỏa thuận chính thức và được ký kết giữa người mua và người bán mà trong đó người bán chắc chắn rằng hàng hóa anh ta bán là không vi phạm Luật FD & C khi vận ...

tóm tắt và kiến ​​nghị (s&r)

Life Sciences; Regulatory

Văn bản giải trình từ các hạt trong đó yêu cầu tiến hành truy tố tội phạm.

xét xử

Life Sciences; Regulatory

Để thực hiện phán quyết cuối cùng trong vụ kiện. Bản án của tòa án.

bản khai có tuyên thệ

Life Sciences; Regulatory

Một tuyên bố bằng văn bản tự nguyện tuyên thệ. Một bản khai có thể được thực hiện (a) trên kiến ​​thức cá nhân, hoặc (b) trên các thông tin và niềm ...

sự kháng cáo

Life Sciences; Regulatory

Sự chính thức xem xét lại bởi một tòa án cao hơn về bản án của một tòa án thấp hơn trong một vụ kiện.

Featured blossaries

marketing terms

Chuyên mục: Business   1 1 Terms

Amazing Clouds

Chuyên mục: Arts   2 6 Terms