Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Photography > Professional photography

Professional photography

Professional photography is the occupation of taking pictures and selling them freelance or as part of a contract usually with a publication.

Contributors in Professional photography

Professional photography

các yếu tố nổi

Photography; Professional photography

thành một hoặc nhiều phần trong một ống kính mà điều chỉnh vị trí tương đối với các thành phần khác trong thời gian tập trung hoặc phóng to. Được sử dụng để duy trì sự điều chỉnh của ống kính quang ...

nhiều đèn flash

Photography; Professional photography

là việc sử dụng nhiều hơn một flash đơn vị, điều thường hành cùng một lúc để ánh sáng một chủ đề.

các muối bạc

Photography; Professional photography

các hợp chất của bạc.

Quay lại in

Photography; Professional photography

thông tin được in trên mặt sau của một hình ảnh của photofinisher. Hệ thống tiêu chuẩn yêu cầu in ấn của khung số, phim băng số và chế biến ngày tự động ở mặt sau của mỗi in nâng cao hình ảnh hệ ...

chlorobromide giấy

Photography; Professional photography

chụp ảnh giấy tráng với một nhu tương gồm các clorua bạc và bạc bromua. Được sử dụng để sản xuất enlargements với một hình ảnh nóng, hơi nâu đen, đặc biệt là nếu xử lý trong một nhà phát triển giai ...

mặt phẳng trung tâm

Photography; Professional photography

tưởng tượng dòng vuông góc với trục quang mà chạy qua các đầu mối. Tạo thành máy bay của tập trung mạnh khi các ống kính được đặt vô cực

gần cực tím

Photography; Professional photography

những bước sóng từ về 400nm xuống để 250nm. Nhất chụp ảnh emulsions rất nhạy cảm với này loạt các ban nhạc.

Featured blossaries

Rewind Youtube 2014

Chuyên mục: Entertainment   1 9 Terms

Advertising terms and words

Chuyên mục: Business   1 1 Terms