Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > People > Politicians

Politicians

People who are actively involved in politics, especially party politics.

Contributors in Politicians

Politicians

François Mitterand

People; Politicians

François Mitterand (26 tháng 10 năm 1916 – 8 tháng 1 năm 1996) là tổng thống 21 Pháp, phục vụ từ năm 1981 đến năm 1995. Ông là chủ tịch lâu nhất trong những năm gần đây và cũng là chủ tịch ...

Olivier Besancenot

People; Politicians

Olivier Besancenot (sinh ngày 18 Aprul năm 1974) là một tiếng Pháp đến nay còn nhân vật chính trị, thương mại unionist và người phát ngôn chính sáng lập Đảng Anticapitalist mới (NPA) từ 2009 đến năm ...

Ségolène Royal

People; Politicians

Ségolène Royal (sinh ngày 22 tháng 9 năm 1953) là một chính trị gia Pháp. Cô đã từng là một thành viên của quốc hội, một bộ trưởng chính phủ và là thành viên nổi bật của đảng xã hội Pháp. Cô đã là ...

Donald Tsang

People; Politicians

Donald Tsang khoai lang-kuen (sinh ngày 7 tháng 10 năm 1944) là hiện tại giám đốc điều hành và chủ tịch của hội đồng chấp hành Hồng Kông. Ông lần đầu được bầu làm chủ tịch của hội đồng chấp hành ...

Naomichi Suzuki

People; Politicians

Naomichi Suzuki, 31, là thị trưởng của Yūbari và thị trưởng trẻ nhất của Nhật Bản. Yūbari, thị trấn khai thác than trên Hokkaido, là hy vọng thị trưởng trẻ có thể biến xung quanh tình trạng giảm dần ...

Jacques Chirac

People; Politicians

Jacques Chirac sinh ngày 29 tháng 11 năm 1932 tại Quận 5 của Paris. Ông là chủ tịch 22 của cộng hòa Pháp, có phục vụ hai nhiệm kỳ từ 17 tháng 5 năm 1995 đến ngày 16 tháng 5 năm 2007. Ông bây giờ ...

François Mitterrand

People; Politicians

François Mitterrand sinh ngày 26 tháng 10 năm 1916 tại Jarnac, một ngôi làng Pháp, và mất ngày 8 tháng 1 năm 1996 ở Paris. Ông được bầu làm tổng thống 21 cộng hoà Pháp năm 1981, và nhiệm kỳ của ông ...

Featured blossaries

10 Classic Cocktails You Must Try

Chuyên mục: Education   1 10 Terms

Tanjung's Sample Business 2

Chuyên mục: Travel   3 4 Terms