Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Earth science > Physical oceanography

Physical oceanography

The scientific study of the physical conditions and processes related to the motions and physical properties of ocean currents and waters.

Contributors in Physical oceanography

Physical oceanography

a-c mét

Earth science; Physical oceanography

Một công cụ được sử dụng để thực hiện trong situ đo đạc về số lượng chất diệp lục trong nước. Nó thực hiện điều này bằng cách kéo nước thành hai ống, một trong những hấp thụ đo ánh sáng và suy giảm ...

Karl Zoppritz

Earth science; Physical oceanography

Một Đức chất lỏng dynamicist những người đã là một nhà tiên phong trong việc áp dụng hiện đại phương pháp động lực chất lỏng cho câu hỏi của lưu thông đại dương quy mô ...

Zooplankton

Earth science; Physical oceanography

Một trong hai nhóm vào sinh vật phù du được chia, khác đang là thực. Zooplankton một nhóm lớn các vi mô và vĩ mô động vật khác nhau, kích thước từ một phần của một mm đến 30-50 mm, với một số, chẳng ...

Gió Gió có nghĩa là

Earth science; Physical oceanography

Sự phân bố của gió có nghĩa là thành phần về phía đông của gió thông qua vĩ độ và chiều cao. Đây là South Kingstown thông qua hầu hết các tầng đối lưu, và đỉnh ở tốc độ vượt quá 30 m/s trong dòng máy ...

khu vực abyssopelagic

Earth science; Physical oceanography

Một trong số năm vùng sinh thái dọc mà biển sâu đôi khi được chia. Có là phát âm là giảm số lượng loài và số lượng các loài động vật như một đi vào vùng này. Nó được tách ra từ bathypelagic khu vực ...

Bắc cực âm thanh truyền tải thử nghiệm (AATE)

Earth science; Physical oceanography

Một dự án của APL tại Đại học Washington School of Oceanography mà nghiên cứu băng fracturing và nguồn gốc của tiếng ồn xung quanh như liên quan đến nhiệt độ Bắc Băng Dương và biển băng dày và tập ...

abiki

Earth science; Physical oceanography

Một ví dụ của hiện tượng the sóng thần ở Nagasaki Bay.

Featured blossaries

photograhy

Chuyên mục: Technology   1 2 Terms

2014 FIFA World Cup Venues

Chuyên mục: Sports   1 12 Terms