Home > Ngành nghề/Lĩnh vực > Chemistry > Organic chemistry

Organic chemistry

Contributors in Organic chemistry

Organic chemistry

paraformaldehyde

Chemistry; Organic chemistry

(HCHO) n Polymer của fomanđêhít đó n là lớn hơn 6; trắng, kiềm hòa tan chất rắn, không hòa tan trong rượu, ête, và nước; được sử dụng như một chất tẩy trùng, fumigant và thuốc diệt nấm, và để làm cho ...

chlorobenzene

Chemistry; Organic chemistry

C 6 H 5 Cl A chất lỏng không màu, điện thoại di động, dễ bay hơi với một mùi almondlike; được sử dụng để sản xuất phenol, DDT và anilin.

dichloropentane

Chemistry; Organic chemistry

C 5 H 10 Cl 2 hỗn hợp dichloro dẫn xuất của bình thường pentan và isopentane; rõ ràng, chất lỏng màu vàng ánh sáng được sử dụng làm dung môi, sơn và véc ni remover, thuốc trừ sâu và đất ...

eucalyptol

Chemistry; Organic chemistry

C 10 H 18 O A không màu dầu với một mùi camphorlike; điểm sôi là 174–177_C; được sử dụng trong dược phẩm, nước hoa và flavoring. Còn được gọi là cajeputol; ...

Indoxyl

Chemistry; Organic chemistry

(C 8 H 6 N)OH một glicozit tinh thể màu vàng, được sử dụng như một trung gian trong sản xuất bột chàm.

rượu - methylbenzyl

Chemistry; Organic chemistry

C 6 H 5 CH (CH 3 ) OH A không màu, dễ cháy lỏng với một mùi hoa nhẹ và một điểm sôi của 204_C; hòa tan trong nước; được sử dụng trong perfumes và thuốc nhuộm và như là một đại lý ...

1-propylphosphonic axit

Chemistry; Organic chemistry

C 3 H 9 O 3 P A trắng rắn với điểm nóng chảy của 68–69_C; hòa tan trong nước; sử dụng một tốc độ tăng trưởng điều cho loài cây thân thảo và thân ...

Featured blossaries

Frank Sinatra

Chuyên mục: Entertainment   1 1 Terms

Brand Management

Chuyên mục: Business   2 13 Terms